Terma dan Syarat 
Promosi Penebusan Premium Dugro® Water Tumbler

 

1.  Promosi Dugro® Water Tumbler (“Promosi”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd.  (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Promosi, anda (“Peserta”) terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini (“Terma dan Syarat”)

 

(a) terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini (“Terma dan Syarat”);

(b) kepada pemprosesan Data Peribadi anda menurut Terma dan Syarat ini dan notis privasi di pautan berikut: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html ; dan

(c) bahawa semua perkara yang berkaitan dengan Promosi ini adalah muktamad dan mengikat semua peserta Promosi ini, dan surat-menyurat tidak akan dilayan.

 

2.  Penyertaan penebusan hanya untuk sementara stok masih ada. (”Tempoh Promosi”). Bukti Pembelian mesti digunakan sekali sahaja. Penganjur berhak untuk meminda Tempoh Promosi pada bila-bila masa dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dalam sebarang cara lain. Penyertaan penebusan dianggap diterima pada masa resit diserahkan di kedai.

 

3.  Promosi ini terbuka kepada peserta berumur 18 tahun ke atas pada 2023 yang menetap di Malaysia dengan alamat Semenanjung Malaysia.

 

4.  Promosi hanya sah untuk pembelian Dugro® Langkah 3/4/5 sebarang varían dan saiz. Peserta yang layak dengan pembelian minimum RM50 dalam satu pesanan dalam 1 resit akan layak mendapat satu (1) unit Dugro® Water Tumbler (“Item Penebusan”). Seorang (1) peserta layak untuk menebus satu (1) Dugro® Water Tumbler sahaja. Semua Item Penebusan adalah terhad kepada produk yang dibeli daripada cawangan yang disenaraikan ddi bawah yang mengambil bahagian dalam Semenanjung, Malaysia Timur & Brunei sahaja ("Cawangan Penyertaan") semasa Tempoh Promosi.

 

5.  Tempoh promosi bermula dari 1 Ogos 2023 sehingga 30 September 2023. Resit pembelian yang bertarikh sebelum dan selepas tempoh promosi adalah tidak sah untuk penebusan.

 

6.  Cara penebusan:-

 

(a) Peserta yang layak hendaklah membuat pembelian minimum RM50 dalam satu resit di semua cawangan yang menyertai di Semenanjung, Malaysia Timur & Brunei semasa Tempoh Promosi dan dapatkan Bukti daripada Pembelian. Peserta mesti menyimpan Bukti Pembelian.

(b) Peserta menyerahkan Bukti Pembelian mereka kepada mana-mana “Cawangan Penyertaan” (cawangan list di bawah) untuk menebus Dugro® Water Tumbler di bawah. Danone Specialized Nutrition tidak bertanggungjawab jika Dugro® Water Tumbler ditebus sepenuhnya/kehabisan stok di peringkat outlet.

 

7.  Penganjur, semua rakan kongsi promosinya dan pihak lain yang terlibat dalam Promosi, termasuk pengarah, pegawai dan ejen mereka tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk perkara berikut: (a) campur tangan pihak yang tidak dibenarkan semasa Promosi; (b) sebarang kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Promosi dan pemprosesan penyertaan; (c) sebarang catatan yang hilang, rosak, salah hantar atau tidak diterima; dan (d) sebarang liabiliti (termasuk kematian) sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Promosi dan penggunaan Item Penebusan.

 

8.  Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak akibat bencana alam, perang, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, wabak, sekatan kerajaan atau tindakan kerajaan yang lain, kebakaran, banjir, ribut, teknikal kegagalan atau sebarang kejadian yang berada di luar kawalan munasabah Penganjur.

 

9.  Penganjur atas budi bicara mutlaknya, berhak untuk menolak mana-mana penyertaan yang salah, tidak lengkap, tidak jelas, rosak, koyak, kotor, lewat, dengan Bukti Pembelian yang salah atau tidak mencukupi. Sebarang entri yang mengandungi unsur dakwaan atau fitnah, yang melibatkan salah nyata, melanggar (atau mungkin melanggar) mana-mana hak cipta, tanda dagangan, atau mana-mana hak harta intelek atau hak proprietari mana-mana entiti, untuk kelangsungan hidup dan untuk si mati (termasuk hak privasi, publisiti atau imej penipuan) akan hilang kelayakan secara automatik.

 

10.  Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan kelayakan, tanpa had, mana-mana penyertaan dengan unsur pelanggaran Kod Etika Kementerian Kesihatan dalam Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

 

11.  Peserta bertanggungjawab ke atas semua risiko, liabiliti, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penggunaan Item Penebusan atau oleh penyertaannya dalam Promosi ini. Semua perbelanjaan yang ditanggung untuk menyertai Promosi ini adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya.

 

12.  Dengan menyertai dan/atau menerima dan/atau menggunakan mana-mana Item Penebusan, peserta bersetuju untuk melepaskan liabiliti Penganjur, semua rakan kongsi perniagaannya dan pihak lain yang berkaitan dengan Promosi ini, termasuk pengarah, pegawai, pekerja mereka dan ejen daripada sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan atau kerugian. 

 

13.  Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, peserta bersetuju untuk mengetepikan sebarang hak terhadap Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau ejen yang ditetapkan (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga) berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Item Penebusan atau daripada penyertaan dalam Promosi ini.

 

14.  Penganjur boleh mengikut budi bicara mutlaknya meminda Terma dan Syarat dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dalam sebarang cara lain.

 

15.  Penganjur berhak untuk mengubah suai, membatalkan, menamatkan atau mengantung Promosi ini dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dalam apa-apa cara lain. Peserta tidak boleh membuat sebarang tuntutan atau pampasan daripada Penganjur untuk sebarang kerugian yang ditanggung.

 

Malaysia

Cawangan Negeri
(Huruf dari J - T)
  BILLION SHOPPING CENTRE (SEGAMAT)SDN BHD  Johor
  NIRWANA MAJU SUPERMARKET(SEGAMAT)  Johor
  NIRWANA MAJU SUPERMARKET(YAYASAN)  Johor
  BILLION SHOPPING CENTRE (YAYASAN)SDN BHD  Johor
  TF VALUE MART SDN BHD - PULAI  Johor
  TF VALUE MART SDN BHD-NUSA BESTARI  Johor
  TF VALUE-MART SDN BHD - JLN TAMPOI  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (YP) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (PT) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (KM) SDN BHD-MASAI  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (SN) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (TPK) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (DJ) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (DC) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (TD) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (KLU) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (JEB) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (SR) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (PJ) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (AD) SDN BHD  Johor
  ECONSAVE CASH & CARRY (KM) SDN BHD -TM  Johor
  AEON (TEBRAU CITY)-1013  Johor
  AEON (PERMAS JAYA)-1010  Johor
  AEON (TAMAN UNIVERSITI)-1009  Johor
  AEON (BUKIT INDAH)-1021  Johor
  AEON KULAIJAYA  Johor
  AEON BANDAR DATO' ONN  Johor
  AEON BIG BATU PAHAT (JB)  Johor
  AEON BIG SUTERA (JB)  Johor
  AEON BIG KLUANG  Johor
 GIANT HYPERMARKET LEISURE MALL (GHLM)  Johor
 GIANT HYPERMARKET PLENTONG (GHPT)  Johor
 GIANT HYPERMARKET SOUTHERN CITY (GHST)  Johor
 GIANT HYPERMARKET TAMPOI (GHTP)  Johor
 GIANT SUPERMARKET PERLING MALL (GSPM)  Johor
  PASARAYA KINI SDN. BHD. (MERSING)  Johor
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (MERSING) S/B  Johor
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (ROMPIN) SDN BHD  Johor
  MIDAS MERGE SDN BHD  Johor
  HWA THAI SM (PANDAN)  Johor
  HWA THAI SM (TAMPOI)  Johor
  EDARAN S.A AL-HABSHEE SDN BHD - BBU  Johor
  TARGET CASH CARRY -- BINTANG RIA  Johor
  UNIFIED VISION SDN BHD  Johor
  NSK TRADE CITY (PANDAN) SDN BHD  Johor
  NSK TRADE CITY (U.TIRAM) SDN BHD  Johor
  MY HERO HYPERMARKET SDN BHD - ANGSANA  Johor
  MASLEE EXPRESS SDN BHD - KEMPAS  Johor
  TARGET SUPERMARKET (SRI KLUANG) SDN BHD  Johor
  TARGET SUPERMARKET (KULAI) SDN BHD  Johor
  TARGET SUPERMARKET (TAMAN KLUANG PERDANA)
SDN BHD
 Johor
  MUMMY BB HOUSE  Johor
  KEDAI HUP HENG  Johor
  SMARTKIDS MART (M) SDN BHD  Johor
  BABY HOUSE SDN BHD (BP)  Johor
  BABY HOUSE SDN BHD (PARIT RAJA)  Johor
  LITTLE GENIUS BABY PRODUCTS CENTRE  Johor
  BEAUTY BABY BABYLAND  Johor
  BHS BABY SHOP  Johor
  LITTLE GENIUS BABY PRODUCTS CENTRE -- JL  Johor
  AST IMPIAN SDN BHD  Johor
  E SKY TRADING  Johor
  LITTLE GENIUS BABY PRODUCTS CENTRE -- KM  Johor
  CUTE BABY STORE  Johor
  LITTLE GENIUS BABY PRODUCTS CENTRE --- TEBRAU  Johor
  KEDAI UBAT YON TAI LIANS (SERI ORKID)  Johor
  TH NOURISHING HOUSE SDN BHD -- KULAI  Johor
  K/U DAN SERBANIKA SOON TECK (TMN U)  Johor
  KEDAI UBAT KIEN ONN SDN BHD  Johor
  K/UBAT DAN P/MINI TOONG FOONG  Johor
  KEDAI UBAT HOCK HENG  Johor
  KEDAI UBAT ENG FOH CHAN  Johor
  YEE SHEN GROUP SDN BHD  Johor
  KEDAI UBAT & PERNIAGAAN YONG THYE HENG (M) SDN BHD  Johor
  CHEE SHANG MEDICINE & BABY GALLERY SDN B  Johor
  PERNIAGAAN KEDAI UBAT YONG SHEN(TUTA)  Johor
  PERNIAGAAN KEDAI UBAT YONG SHEN -- JAYA  Johor
  TH NOURISHING HOUSE SDN BHD --JOHOR JAYA  Johor
  PERNIAGAAN BAN HO HUAT -- TMN U  Johor
  KEDAI UBAT YONGLIAN  Johor
  FU SIN NOURISHING HOUSE  Johor
  KEDAI TCM YOONG TAI LIAN - MUTIARA RINI  Johor
  PASARAYA BS KUALA ROMPIN SDN BHD(CAWANG MERSING)  Johor
  YONG FATT MART  Johor
  HAJI SUKRI ASSET SDN. BHD.  Johor
  AL KHWAJA MAJU ENTERPRISE - AL DATAR  Johor
  HWA THAI SM (KIPMART)  Johor
  PERNIAGAAN FU KANG  Johor
  KEDAI UBAT SETIA JAYA  Johor
  PASARAYA CINWA SDN BHD  Johor
 ENG HIAP SENG (RENGIT) SDN. BHD&p;&p;&p;                               Johor
  PASARAYA DIAN PANG CASH & CARRY SDN BHD  Johor
  SUNSHINE BABY TRADING  Johor
  TAMAN SULTAN BADLISHAH SUPER STORE S/B  Kedah
  PASARAYA YAWATA (JITRA) SDN BHD  Kedah
  BILLION SHOPPING CENTRE (BALING) SDN BHD  Kedah
  YAWATA SMKT (N.TEBAL)  Kedah
  MINAT (KULIM) SUPERMARKET SDN BHD  Kedah
  BILLION S/C (SEBERANG JAYA)  Kedah
  SUNSHINE FARLIM SHOPPING MALL  Kedah
  MARCO POLO CASH CARRY S/B (TSW)  Kedah
  BILLION DUTY FREE (LANGKAWI)  Kedah
  CHOO CHOO TRAIN BABY HOUSE (BKT MINYAK)  Kedah
  HELLO BABY HOUSE ENTERPRISE  Kedah
  HAPPY BRIGHT SDN BHD  Kedah
  KEDAI UBAT TONG HONG  Kedah
  HOCK LEE (BM)  Kedah
  PASARAYA EKONOMI SCH SDN BHD  Kedah
  PASARAYA EKONOMI A-WANG (PERLIS) SDN BHD  Kedah
  PASARAYA KAWANG SDN BHD (KERPAN)  Kedah
  PASARAYA SERI UTAMA SDN. BHD.  Kedah
  KEDAI BORONG DIN CS KANGAR SDN BHD  Kedah
  PASARAYA KAWANG SDN BHD (AIR HITAM)  Kedah
  PERNIAGAAN PAK TORI SDN BHD (TMN KASIH)  Kedah
  PASARAYA KARNIVAL (JERAI) SDN BHD  Kedah
  ECN WORLD MARKETING S/B (TAMAN KELADI)  Kedah
  CERIA MART LAPAN LAPAN  Kedah
  ECN WORLD MARKETING S/B (TAMAN RIA JAYA)  Kedah
  ECN WORLD MARKETING S/B (SIK)  Kedah
  ECN WORLD MARKETING SDN BHD (BALING)  Kedah
  JMS SUPERMART SDN BHD (PERMATANG PAUH)  Kedah
  PASARAYA EKONOMI YUAN HUAT  Kedah
  CAHAYA MURNI MART SDN BHD  Kedah
  UTARA MEGA ENTERPRISE SDN BHD (K BATAS)  Kedah
  WONDEFUL EXPRESS MART SDN BHD  Kedah
  SOON HIN ECONOMICAL MARKET  Kedah
  ECN WORLD MARKETING SDN BHD (PENAGA)  Kedah
  ECN WORLD MARKETING S/B (TMN MUTIARA)  Kedah
  SOON HIN POKOK PELAM ECONOMICAL MARKET  Kedah
  SK FRESH SUPERMARKET (TASEK GELUGOR) SDN BHD  Kedah
  PASARAYA BORONG KH NIZAM  Kedah
  PASARAYA BORONG KH NIZAM (BATU HAMPAR)  Kedah
 TT FRESH MART&p;&p;&p;&p;      Kedah
 MARCO POLO CASH CARRY S/B (TMN SADERI)&p;&p;&p;                        Kedah
 MARCO POLO CASH  CARRY S/B (TMN MAKMUR)&p;&p;&p;                       Kedah
  TF VALUE-MART SDN BHD (SPE)  Kedah
  TF VALUE MART SDN BHD (KUALA KEDAH)  Kedah
  TF VALUE-MART SDN BHD (SG PETANI)  Kedah
  TF VALUE-MART SDN BHD (ALOR SETAR)  Kedah
  TF VALUE-MART SDN BHD (KULIM)  Kedah
  TF VALUE-MART SDN BHD (BLP)  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (BPJ) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (PS) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (BW) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (RU) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (JW) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (NTH) SDN BHD  Kedah
  ECONSAVE CASH & CARRY (BPJ) SDN BHD  Kedah
  AEON BKT MERTAJAM  Kedah
  AEON Big BUKIT MINYAK  Kedah
 GIANT SUPERSTORE KANGAR (GXKG)  Kedah
 GIANT SUPERSTORE KULIM (GXKU)  Kedah
 TF VALUE MART SDN BHD    Kelantan
  ECONSAVE CASH & CARRY (PP) SDN. BHD.  Kelantan
  ECONSAVE CASH & CARRY (KK) SDN.BHD.  Kelantan
  PANTAI TIMOR SHOPPING CENTRE SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA ECONJAYA SDN. BHD. (318557-T)  Kelantan
  BILLION SHOPPING CENTRE (K.B) SDN BHD  Kelantan
  PANTAI TIMOR SHOPPING CENTRE(TNH MRH)S/B  Kelantan
  PANTAI TIMOR SHOPPING CENTRE(RANTAU) S/B  Kelantan
  PASARAYA ECONJAYA (KUALA KRAI) SDN. BHD.  Kelantan
  PASARAYA PANTAI TIMOR (BACHOK) SDN BHD  Kelantan
  SALAMKU SUPERMARKET(PP)SDN BHD 672117-V  Kelantan
  PANTAI TIMOR HYPERMARKET SDN BHD  Kelantan
  PKT WHOLESALE WAREHOUSE SDN.BHD.  Kelantan
  PASARAYA PKT (WB) SDN. BHD. (790069-D)  Kelantan
  SUPERMAS RETAIL SB (684971-H)  Kelantan
  PASARAYA ECONJAYA (KOK LANAS) SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA ECONJAYA (GUA MUSANG) SDN. BHD.  Kelantan
  BILLION MART (TANJUNG CHAT) SDN. BHD.  Kelantan
  PASARAYA PANTAI TIMOR(PASIR MAS) SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA PKT (BESUT) SDN BHD. (818660-K)  Kelantan
  PASARAYA ECONJAYA (MACHANG) SDN BHD  Kelantan
  PKT ( KUALA KRAI ) SDN BHD (901126-M)  Kelantan
  PASARAYA PANTAI TIMOR (PASIR MAS)SDN BHD  Kelantan
  PANTAI TIMOR SHOPPING CENTRE SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA PANTAI TIMOR (PASIR MAS)SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA ECONJAYA(KELANTAN) SDN BHD-CWGN  Kelantan
  PASARAYA PANTAI TIMOR(PASIRPUTEH)SDNBHD  Kelantan
  BILLION MART (TANJUNG CHAT) SDN BHD  Kelantan
  TUNAS MANJA SUPERMARKET(GUA MUSANG)SB  Kelantan
  PANTAI TIMOR MART SDN BHD  Kelantan
  KUMPULAN PASARAYA PANTAI TIMOR SDN BHD  Kelantan
  SALAMKU XTRA (KJ) SDN. BHD.  Kelantan
  PASARAYA SUPERMAS (TUMPAT) SDN. BHD.  Kelantan
  KUMPULAN PASARAYA PANTAI TIMOR SDN BHD  Kelantan
  WS EAST COAST (M) SDN. BHD.  Kelantan
  SERVAY MART (KEL) SDN.BHD.  Kelantan
  PANTAI TIMOR MART SDN BHD-CAW PINTU GENG  Kelantan
  PKT (TM) SDN BHD  Kelantan
  SALAMKU RETAIL (BM) SDN BHD  Kelantan
  U ALL MART (PASIR MAS) SDN BHD  Kelantan
  SALAMKU GROCERY DISTRIBUTION SDN. BHD.  Kelantan
  PASARAYA  PANTAI TIMOR (PT) SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA PKT (KM)  SDN BHD (CAW. KOK LANAS)  Kelantan
  U ALL MART (TANAH MERAH) SDN BHD  Kelantan
  PASARAYA EKONOMI DZ SMART (KT0175367-D)  Kelantan
  BEE GAR TRADING SDN. BHD. (971675-P)  Kelantan
  SPM MART  Kelantan
  SHARINOR ENTERPRISE (KT0053830-X)  Kelantan
  HOME -U ( MALAYSIA ) SDN BHD (125272-P)  Kelantan
  PANJI REZEKI SDN BHD (685382-K)  Kelantan
  ALIEF MAJU ENTERPRISE (M) SDN BHD-CHIKU  Kelantan
  PASARAYA KS CHU HARMONI (1051240-X)  Kelantan
  SHARINOR ENTERPRISE (JERTEH)  Kelantan
  PASARAYA TT MAJU (KT0302696-V)  Kelantan
  GT CASH & CARRY ENTERPRISE (KT0326916-U)  Kelantan
  TL MART SDN BHD (1081180-K)  Kelantan
  WLS SMART SDN BHD - PKL  Kelantan
  TL MART (SELISING) SDN BHD  Kelantan
  BLIMBEY ENTERPRISE  Kelantan
  WLS ENTERPRISE SDN BHD - CHEMPAKA  Kelantan
  GT CASH & CARRY ENTERPRISE-CAW  Kelantan
  WLS SMART SDN BHD -  TPC  Kelantan
  PASAR RAYA BERKAT YUSRI  Kelantan
 WLS ENTERPRISE SDN BHD - SERING&p;&p;&p;                               Kelantan
 WLS ENTERPRISE SDN. BHD. 3&p;&p;&p;                                    Kelantan
 WLS ENTERPRISE SDN BHD-KUBANG KERIAN&p;&p;&p;                          Kelantan
 WLS ENTERPRISE SDN. BHD.&p;&p;&p;                                      Kelantan
 WLS SMART SDN BHD - KJ&p;&p;&p;                                        Kelantan
 WLS SMART SDN BHD - KG SERENDAH&p;&p;&p;                               Kelantan
 WLS SMART SDN BHD - TPN&p;&p;&p;                                       Kelantan
  AEON KOTA BAHRU  Kelantan
 GIANT SUPERSTORE TUNJUNG (GXTJ)  Kelantan
  BILLION SHOPPING CENTRE (KLANG) SDN BHD  Klang
  G.U.S (BKT BERUNTUNG)  Klang Valley
  NSK (SELAYANG)  Klang Valley
  SOON HUAT SM (NO17-26)  Klang Valley
  BILLION SHOPPING CENTRE (SEMENYIH)  Klang Valley
  BILLION SHOPPING CENTRE (B.B BANGI)  Klang Valley
  G.U.S (S.KEMBANGAN)  Klang Valley
  GRAND UNION SM (TELOK PANGLIMA)  Klang Valley
  MEGAH S/M & DEPT STORE S/B  Klang Valley
  NSK (KUCHAI LAMA)-N58007  Klang Valley
  NSK (KLANG)  Klang Valley
  NSK (RAWANG JAYA)  Klang Valley
  SUPER 7  Klang Valley
  ST ROSYAM  Klang Valley
  PB GROCERY  Klang Valley
  LULU GROUP (SOLOK WAJA)  Klang Valley
  ST ROSYAM MART (SHAH ALAM) SDN BHD  Klang Valley
  CS BROTHERS (BANDAR DAMAI PERDANA)  Klang Valley
  NSK TRADE CITY (SERI KEMBANGAN)  Klang Valley
  NSK USJ (ONE CITY)  Klang Valley
  HOR CHENG CHANG-H53014  Klang Valley
  FIFFY SDN BHD  Klang Valley
  B & O MH (PUSAT BANDAR RAMPAI)  Klang Valley
  BAN ON TONG (SELAYANG)  Klang Valley
  BERJAYA  Klang Valley
  FAH LIAN  Klang Valley
  FOOK AN MEDICAL HALL  Klang Valley
  FOOK SUN (KEPONG)  Klang Valley
  SYARIKAT KANG KHOW (PELABOHAN KLANG)  Klang Valley
  PASARAYA MEGAHERBS FOOD SDN BHD  Klang Valley
  FIREBENDER IMPORT & EXPORT SDN BHD  Klang Valley
  P.P. MAJU JAYA  Klang Valley
  YST CASH CARRY  Klang Valley
  PASARAYA BAN SOON SDN BHD (BANGI)  Klang Valley
  DARUSSALAM 2 (PRESINT9)-D62002  Klang Valley
  PASARAYA KINTA  Klang Valley
  ANK 1 (JLN KOPI)-A42015  Klang Valley
  JAZCO SPEEDMART  Klang Valley
  OLD HOMEMART-O42003  Klang Valley
  PASARAYA SAROJA UTAMA  Klang Valley
  ZEE SUPER MART-Z68011  Klang Valley
  ELEWS MART SDN BHD-E43050  Klang Valley
  PASARAYA DARUSSALAM SDN BHD  Klang Valley
  PASARAYA BSK SDN.BHD (KUALA SELANGOR)  Klang Valley
 NSK (KD)&p;&p;&p;&p;           Klang Valley
  TF VALUE-MART SDN BHD (SG. BESAR BRANCH)&p;&p;&p;                Klang Valley
  TF VALUE (TMN CONNAUGHT)  Klang Valley
  TF VALUE (USJ 19)  Klang Valley
  ECONSAVE (KAPAR)  Klang Valley
  ECONSAVE C & C (BANTING)  Klang Valley
  ECONSAVE (KBS)  Klang Valley
  ECONSAVE (SG BULOH)  Klang Valley
  ECONSAVE (BALAKONG)  Klang Valley
  ECONSAVE (SEMENYIH)  Klang Valley
  ECONSAVE (BK) SHAH ALAM  Klang Valley
  ECONSAVE (SP) CHERAS  Klang Valley
  ECONSAVE (HAMZAH ALANG)  Klang Valley
  ECONSAVE (AJ)  Klang Valley
  ECONSAVE (BG)  Klang Valley
  ECONSAVE (BA)  Klang Valley
  ECONSAVE (KG JAWA)  Klang Valley
  ECONSAVE (FC)  Klang Valley
  ECONSAVE (DD)  Klang Valley
  ECONSAVE (KLANG PARADE)  Klang Valley
  ECONSAVE (PSK)  Klang Valley
  ECONSAVE (JM)  Klang Valley
  ECONSAVE (SPG)  Klang Valley
  ECONSAVE (JJ)  Klang Valley
  ECONSAVE (RC)  Klang Valley
  ECONSAVE (KJ)  Klang Valley
  ECONSAVE (PCM)  Klang Valley
  ECONSAVE (PDS)  Klang Valley
  AEON (BBK)  Klang Valley
  AEON (BUKIT TINGGI)  Klang Valley
  AEON (PUCHONG)  Klang Valley
  AEON (TMN EQUIN)  Klang Valley
  AEON (BANDAR SUNWAY)  Klang Valley
  AEON (MID VALLEY)  Klang Valley
  AEON (BANDAR UTAMA)  Klang Valley
  AEON (CHERAS SELATAN)  Klang Valley
  AEON (WANGSA MAJU)  Klang Valley
  AEON (METRO PRIMA)  Klang Valley
  AEON (AU2)  Klang Valley
  AEON (RAWANG)  Klang Valley
  AEON  (TMN MALURI)  Klang Valley
  AEON SHAH ALAM  Klang Valley
  AEON IOI PUTRAJAYA (1043)  Klang Valley
  AEON BIG KLANG  Klang Valley
  AEON BIG BUKIT RIMAU  Klang Valley
  AEON BIG SEKSYEN 23 SHAH ALAM  Klang Valley
  AEON BIG SUBANG JAYA  Klang Valley
  AEON BIG MID VALLEY  Klang Valley
  AEON BIG PUTRAJAYA  Klang Valley
  AEON BIG PUCHONG UTAMA  Klang Valley
  AEON BIG SRI PETALING  Klang Valley
  AEON BIG BANDAR TUN HUSSEIN ONN  Klang Valley
  AEON BIG WANGSA MAJU  Klang Valley
  AEON BIG KEPONG  Klang Valley
  AEON BIG AMPANG  Klang Valley
  AEON BIG DANAU KOTA  Klang Valley
  AEON BIG JAYA ONE  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET BANDAR BARU AMPANG (GHBA)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET BANDAR KINRARA (GHBK)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET BATU CAVES (GHBC)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET KELANA JAYA (GHKJ)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET KEMUNING UTAMA (GHKM)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET KLANG (GHKG)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA (GHKD)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET PUTRA HEIGHTS (GHPH)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET SERI KEMBANGAN (GHSR)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET SETAPAK (GHSE)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET SHAH ALAM (GHSH)  Klang Valley
 GIANT HYPERMARKET SHAH ALAM STADIUM (GHSA)  Klang Valley
 GIANT SUPERMARKET AMPANG POINT (GSAP)  Klang Valley
 GIANT SUPERMARKET BUKIT ANTARABANGSA (GSBA)  Klang Valley
 GIANT SUPERMARKET DESA PETALING (GSDP)  Klang Valley
 GIANT SUPERMARKET KELANA JAYA (GSKJ)  Klang Valley
 GIANT SUPERMARKET SETIAWANGSA (GSSE)  Klang Valley
 GIANT SUPERMARKET SUNGAI WANG (GSSU)  Klang Valley
 GIANT SUPERSTORE PANDAN KAPITAL (GXPD)  Klang Valley
 GIANT SUPERSTORE PRIMA SAUJANA (GXPS)  Klang Valley
 GIANT SUPERSTORE SRI MANJA (GXSI)  Klang Valley
 GIANT SUPERSTORE ULU KELANG (GXUK)  Klang Valley
 TMC BANGSAR (TMCB)  Klang Valley
  AEON (MALACCA)-1002  Melaka
  AEON (MALACCA 2-1022  Melaka
  SGU FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  BATU BERENDAM FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  DUYONG FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  JASIN POINT FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  MASJID TANAH FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  MLK MALL FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  BUKIT RAMBAI FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  S-TWO FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  SIKAMAT FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  K K FAMILY MART SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  SENAWANG FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  B FAMILY MART SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  PD FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  BACHANG FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  TMG MART (JEMPOL) SDN.BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  BAHAU ZEMART SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  FS FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  M PARADE FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  NSK TRADE CITY (MELAKA) SDN. BHD.  Melaka / Negeri Sembilan
  KLEBANG FAMILY STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  SENAWANG ZEMART SDN. BHD.  Melaka / Negeri Sembilan
  KESIDANG FAMILY STORE SDN BD  Melaka / Negeri Sembilan
  ANGEE BERTAM SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  YONG FONG FLAGSHIP STORE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ZONGHUA CHINESE MEDICINE CENTRE SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  KEDAI UBAT XIN XIANG YI  Melaka / Negeri Sembilan
  KEDAI UBAT DAN BRG RUNCIT HOCK HENG TONG  Melaka / Negeri Sembilan
  SIN XIN TRADING  Melaka / Negeri Sembilan
  KEDAI UBAT WAN SHUN  Melaka / Negeri Sembilan
  WAN SAN MEDICINE SHOP  Melaka / Negeri Sembilan
  KEDAI UBAT YONG HUAT HING  Melaka / Negeri Sembilan
  SYED FAMILY MART  (AIR MOLEK)  Melaka / Negeri Sembilan
  PUJAAN MINI MART SDN BHD(1867)  Melaka / Negeri Sembilan
  PASARAYA SEJATI (MERLIMAU) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  CHOONG HOE CASH & CARRY S/B  Melaka / Negeri Sembilan
  GEDUNG SRI MINANG SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  FRIENDLY BEST MART  Melaka / Negeri Sembilan
  FRIENDLY BEST MART (TEMENGGONG) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
 22 MART SDN BHD (SENDAYAN)  Melaka / Negeri Sembilan
 KEDAI UBAT DAN PASARAYA SEE HUP  Melaka / Negeri Sembilan
 CHENG SIN TRADING  Melaka / Negeri Sembilan
 CH CASH & CARRY SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
 PASARAYA TOP OPAL SDN. BHD.  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (MALACCA)  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN.BHD  Melaka / Negeri Sembilan
   ECONSAVE CASH & CARRY (SU) DN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (BB) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (FH) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
   ECONSAVE CASH & CARRY (KH) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (MUAR) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (GB) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (SG) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (BKR) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (LKT) SDN BHD  Melaka / Negeri Sembilan
  TF VALUE-MART SDN BHD (MUAR)  Melakah
  BILLION SHOPPING CENTRE (PORT DICKSON)SD  Negeri Sembilan
  TF VALUE-MART SDN BHD (PORT DICKSON)  Negeri Sembilan
  TF VALUE-MART SDN. BHD. (GEMAS)  Negeri Sembilan
  TF VALUE-MART SDN BHD (SENAWANG)  Negeri Sembilan
   TF VALUE-MART SDN BHD (TANGKAK)  Negeri Sembilan
  ECONSAVE CASH & CARRY (BW)SDN BHD-TAMPIN  Negeri Sembilan
  AEON (SEREMBAN 2)-1012  Negeri Sembilan
  AEON NILAI  Negeri Sembilan
 GIANT HYPERMARKET SENAWANG (GHSW)  Negeri Sembilan
 GIANT SUPERSTORE KUALA PILAH (GXKP)  Negeri Sembilan
 GIANT SUPERSTORE NILAI (GXNI)  Negeri Sembilan
  KS-WALK IN MART SDN. BHD.  Pahang
  U-ALL MART SDN BHD  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (TEMERLOH) SDN B  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET(JERANTUT)S/B (JB  Pahang
  PASARAYA PANTAI TIMOR SDN BHD  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET(INDERA MAHKOTA) IM  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET(BUKIT SETONGKOL) BS  Pahang
  PANTAI SELAMAT SDN BHD  Pahang
  PASARAYA SAMAMAJU (K) SDN BHD (842242-T)  Pahang
  COLA AGENCY & TRADING SDN BHD (100253-U)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (TAMAN TAS) TT  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET SDN.BHD.(PEKAN) PK  Pahang
  TUNAS MANJA SDN. BHD. (TRANSIT POINT) TP  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (SUNGAI ISAP) SI  Pahang
  NIRWANA MAJU SDN BHD (Cawangan Kemaman)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET(BESERAH)SDN BHD (BR)  Pahang
  PANTAI SELAMAT SM (PERAMU)  Pahang
  PASARAYA SAMAMAJU (BINJAI) S/B(665850-D)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (KEMAMAN)SDN BHD (KM)  Pahang
  ENG HONG (JLN GAMBANG)SDN BHD (751649-T)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (MARAN) SDN BHD (MR)  Pahang
  LUCKY MART KERTEH SDN. BHD.  Pahang
  PASARAYA JAYA GADING SDN. BHD. (B. GOH)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (MUADZAM SHAH) MZ  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (TG. LUMPUR) TL  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (MUADZAM SHAH) ZM  Pahang
  Pantai Selamat (Muadzam Shah) Sdn Bhd  Pahang
  Pasaraya Jaya Gading Sdn Bhd (Balok)  Pahang
  NIRWANA HYPERMARKET SDN BHD (BATU 3)  Pahang
  PANTAI SELAMAT (CUKAI) SDN BHD  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (KETAPANG)SB (KE)  Pahang
  TMG MART SDN BHD (ME)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (KEMASEK)SDN BHD (KS)  Pahang
  NIRWANA MAJU SDN BHD (INDERA SEMPURNA)  Pahang
  TMG MART (BATU HITAM) SDN BHD (BH)  Pahang
  NIRWANA HYPERMARKET SDN BHD (JG)  Pahang
  NIRWANA MAJU BATU HITAM  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (GEBENG) SDN BHD (GE)  Pahang
  PANTAI SELAMAT (IM) SDN BHD  Pahang
  PANTAI SELAMAT VALUE MART  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET-IM S/B (MI)  Pahang
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (TG.LUMPUR)SB LT  Pahang
  TMG EXPRESS 3000 SDN BHD (CAW KOTASAS) EF  Pahang
  TMG MART (JAYA GADING) SDN BHD (EG)  Pahang
  TMG MART (BINJAI) SDN BHD (BJ)  Pahang
  TMG EXPRESS 3000 SDN BHD(WONG AH JANG) EW  Pahang
  TMG EXPRESS 3000 SDN BHD (CAW CHENDOR) EU  Pahang
  TMG MART (GAMBANG) SDN BHD (GA)  Pahang
  PANTAI SELAMAT(PEKAN)FRESHCHOICE SDN BHD  Pahang
  TMG EXPRESS 3000 SDN BHD(CAW SRI JAYA) EX  Pahang
  TMG EXPRESS 3000 SDN BHD(PANTAI SEPAT) FG  Pahang
  PANTAI SELAMAT (TAS) FRESHCHOICE SDN BHD  Pahang
  TUNAS MANJA SDN BHD (CAW KTN AIRPORT JUNCTION) KA  Pahang
  TUNAS MANJA SDN BHD (CAW MAK LAGAM) ML  Pahang
  PASARAYA SRI TAHAN (KARAK) SDN BHD(HQ)  Pahang
  CHONG LIAN MINI MARKET S/B  Pahang
  PASARAYA BS TEMERLOH SDN BHD  Pahang
  PASARAYA BS JERANTUT SDN BHD  Pahang
  PASARAYA BS TRIANG SDN BHD  Pahang
  PASARAYA BS JENGKA SDN BHD  Pahang
  MEMPAGA FRESH SDN BHD ( KUALA KRAU)  Pahang
  BS FROZEN & FRESH MART SDN BHD  Pahang
  PASARAYA BS (PJ) SDN BHD (KUALA LIPIS)  Pahang
  YUYI MM (KUANTAN)  Pahang
  PASAR MINI SUNWAY  Pahang
  ALFA INDAH (JAYA GADING) S/B (643131-X)  Pahang
  ANJUNG SATU ENTERPRISE  Pahang
  PASARAYA GEMILANG MUADZAM SDN BHD  Pahang
  ALFA INDAH (BESERAH) SDN BHD  Pahang
  PASARAYA BS (PJ) SDN BHD (KEMAMAN)  Pahang
  PASARAYA BS BUKIT GOH SDN BHD  Pahang
  PASAR MINI RIA S/B (KUALA LIPIS)  Pahang
  CHOP PENG SIN  Pahang
  TUNAS MANJA SDN BHD (CAW JERANTUT) TJ  Pahang
  PASAR RAYA LAPAN LAPAN (KARAK) SDN BHD  Pahang
TF VALUE BERA   Pahang
 TF VALUE BENTONG 1  Pahang
 TF VALUE BENTONG 2  Pahang
 TF VALUE JERANTUT   Pahang
 TF VALUE KUALA LIPIS   Pahang
TF VALUE MENTAKAB   Pahang
 TF VALUE RAUB   Pahang
 TF VALUE TEMERLOH CENTRE  Pahang
  ECONSAVE CASH & CARRY (TRI) SDN BHD  Pahang
  ECONSAVE CASH & CARRY (JK) SDN BHD  Pahang
  ECONSAVE CASH & CARRY (BM) SDN BHD  Pahang
  AEON Big KUANTAN (PAHANG)  Pahang
 GIANT SUPERSTORE KUANTAN (GXKT)  Pahang
  BILLION S/C (B'WORTH)  Penang
  SUNSHINE SQUARE (BAYAN BARU)  Penang
  WINSOME BABY WORLD (RAJA UDA)  Penang
  AEON (QUEENS BAY)-1016  Penang
  AEON Big PRAI (PENANG)  Penang
 GIANT HYPERMARKET BAYAN BARU (GHBB)  Penang
 GIANT SUPERMARKET PENANG PLAZA (GSPP)  Penang
  PASARAYA MINAT (KAMPAR) SDN BHD  Perak
  BILLION SHOPPING CENTRE (T.I) S/B-S.ISKA  Perak
  BILLION SHOPPING CENTRE (PB) SDN BHD  Perak
  BILLION SHOPPING CENTRE (SM) S/B  Perak
  BILLION MART (JELAPANG) SDN. BHD.  Perak
 BB MASTER BABY PRODUCTS TRADING     Perak
 POH FOONG BB HOUSE     Perak
 BABY HOME  Perak
  U & ME BABY LAND  Perak
  YIN ONN (IPOH) SDN BHD  Perak
  WAIKOM ENTERPRISE  Perak
  PASAR MINI & KEDAI UBAT PO AI  Perak
  ENG HOCK TONG  Perak
  SIN YONG SEN ENTERPRISE SDN BHD  Perak
  YONG KIANG MEDICAL ENTERPRISE  Perak
  PERNIAGAAN ING ANG - SITIAWAN  Perak
  WELLSON HERBS & STORE  Perak
  YIN ONN (TELUK INTAN) SDN BHD  Perak
  PERNIAGAAN SIN ING ANG  Perak
  M ALI MART  Perak
  YAT FONG HERBS N'FOODS SDN BHD  Perak
  SENG LEONG MINI MARKET  Perak
  SHAH KHAN TRADING  Perak
  PASARAYA YAT FONG LANGKAP SDN BHD  Perak
  PASAR MINI CHINNAGANI  Perak
  SUPER NYAN NYAN MINI MARKET  Perak
  PASARAYA EKONOMI AWANG (GRIK) SDN BHD  Perak
  PASAR RAYA JIMAT K KANGSAR  Perak
  PASAR MINI YIK CHUI  Perak
  ON HING FUEL STATION (CALTEX)  Perak
  PASARAYA BERNAM JAYA  Perak
  CAMELLIA MINI STORE SDN BHD  Perak
  PASARAYA BESAR SAKAN (KG GAJAH) SDN BHD  Perak
  CHOP SWEE HIN CHAN (M)S/B  Perak
  CHOP SWEE HIN CHAN (M)S/B-JIMAT  Perak
  SIN CHEE SANG SDN BHD  Perak
  GOLDEN 18 MINI MART  Perak
  TUNAS MANJA SDN BHD (CAW TG MALIM)  Perak
 BILLION SHOPPING CENTRE (JLP)S/B-IP JAYA        Perak
 BILLION SHOPPING CENTRE (P.REMIS) S/B          Perak
 BILLION SHOPPING CENTRE (SHAH ALAM) S/B          Perak
 BILLION SHOPPING CENTRE-CAMERON HIGHLAND     Perak
 KINTA WELL TRADING  Perak
 SYARIKAT YIN ONN - AYER TAWAR    Perak
 PASARAYA SERAI MUTIARA (BATU KURAU) S/B               Perak
 PASAR MINI BERSATU GEMILANG                                   Perak
 PASARAYA EKONOMI A-WANG (GRIK) S.B-LAWIN            Perak
 PASARAYA EKONOMI JAGUH                              Perak
 PERNIAGAAN DAN KEDAI UBAT WIN HONG                    Perak
 SIN YONG HONG ENTERPRISE        Perak
 ENG HOCK TONG TRADING        Perak
 KEDAI ING ANG TONG           Perak
 PERNIAGAAN YIN ONN - KG CINA      Perak
 YUNG GUAN ENTERPRISE      Perak
 KEDAI UBAT SING SOON AUNG      Perak
 PERNIAGAAN SIN YIN ONN    Perak
 PERNIAGAAN REE FATT        Perak
 SIU CHUN TONG TRADING    Perak
 PASARAYA SAUK  Perak
 GOLDEN FROZEN PLT   Perak
 KUALA KANGSAR MINI MARKET                          Perak
 THYE LOONG ENTERPRISE   Perak
 PASAR MINI CHAO YANG  Perak
 PERNIAGAAN MUAZ KEDAI RUNCIT    Perak
 PASARAYA SERAI MUTIARA(SEMANGGOL)SDN BHD  Perak
 JIMAT KAWAN MAJU  Perak
 CHANG JIANG ENTERPRISE SDN BHD   Perak
 CK SUPERSAVE MART SDN BHD  Perak
 PASAR MINI SABURTHAN             Perak
 YAN CHANG TRADING SDN BHD                        Perak
 LR SURESH STORE                                     Perak
 KKM FUTURE ENTERPRISE                                            Perak
 SUPER FAIR MART ENTERPRISE                                 Perak
 PASAR MINI MESRA HAJI M. ALI                               Perak
 PERNIAGAAN CHING EE    Perak
 PASARAYA EKONOMI A-WANG (SELAMA) SDN BHD           Perak
 PASAR MINI KUALA KURAU 88 ENTERPRISE                          Perak
 PASARAYA YAT FONG SDN BHD (BIDOR)  Perak
 TF VALUE MART SDN BHD (FALIM)            Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (TELUK INTAN BRANCH)                Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (TAMBUN)            Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (KUALA KANGSAR)             Perak
 TF VALUE - MART SDN BHD - PANTAI REMIS         Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (TG. MALIM BRANCH)             Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD(BATU GAJAH BRANCH)             Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (TAPAH BRANCH)             Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (SRI BOTANI)              Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (LUMUT)               Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (TMN SAMUDERA)                        Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (T.I. 2 BRANCH)    Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (TAIPING)    Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (SG. SIPUT BRANCH)                   Perak
 TF VALUE-MART SDN BHD (GERIK BRANCH)               Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (KLE) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (KR) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (SLR) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (PB) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (KG) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (MJ) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (BC) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (AB) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (JS) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (IKD) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (LK) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (BW) SDN. BHD.  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (PK) SDN. BHD.  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (IPOH) SDN. BHD.  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (LG) SDN. BHD.  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (BSB) SDN BHD  Perak
  ECONSAVE CASH & CARRY (CR) SDN BHD  Perak
  AEON (IPOH STORE)-1006  Perak
  AEON (STATION 18)  Perak
  AEON SRI MANJUNG  Perak
  AEON KLEBANG  Perak
  AEON TAIPING  Perak
  AEON BIG IPOH FALIM  Perak
 CKS SUPERMARKET - TUARAN  Sabah
 CKS SM (BUNDUSAN)      Sabah
 CKS SM (MILLENIUM)        Sabah
 CKS SM (SEPANGGAR)         Sabah
 CKS SM (DONGONGON)          Sabah
 CKS SM (MENGGATAL)         Sabah
 SERVAY JAYA SM (KOTA MARUDU)  Sabah
 SERVAY JAYA SM (KUDAT)  Sabah
 SERVAY HM (BENONI)   Sabah
  SERVAY JAYA SM (BEAUFORT)  Sabah
 SERVAY HM (PAPAR)  Sabah
 SERVAY JAYA SM (KENINGAU)  bah
 SERVAY SM (KK PLAZA)         Sabah
 SERVAY HM (LIKAS)   Sabah
 SERVAY HM (PUTATAN)  Sabah
 SERVAY HM (PENAMPANG) - Power wing     Sabah
  SERVAY HM (INANAM)  Sabah
 SERVAY PREMIER SDN BHD  Sabah
 SERVAY JAYA SUPERMARKET SDN BHD - 1B  Sabah
  SERVAY SM (SDK)  Sabah
  PARKWELL SM (SDK)  Sabah
 SERVAY HM (SDK) - home shelve  Sabah
  SERVAY HM (TWU)  Sabah
 SERVAY JAYA (SUNGAI TAJONG)  Sabah
  SERVAY HM (LAHAD DATU)  Sabah
  SERVAY JAYA SM (LAHAD DATU)  Sabah
 SERVAY JAYA (SEMPORNA)  Sabah
 BATARAS HYPERMARKET - TAMPARULI                                 Sabah
 BATARAS SDB BHD - GRAND MERDEKA                                 Sabah
 GOLDEN DRAGON CITY (SABAH) SDN.BHD-KB                           Sabah
 GOLDEN DRAGON CITY (SABAH) S/B                                  Sabah
 A & P RETAIL SDN.BHD                                            Sabah
 GOLDEN DRAGON CITY S/B - LOK KAWI                               Sabah
 BATARAS SDN BHD - PAPAR  Sabah
 BESTAMART SUPERMARKET S/B (JALAN PADANG)     Sabah
 BESTAMART SUPERMARKET S/B (BEAUFORT)                            Sabah
 BESTAMART SM (SIPITANG)     Sabah
 GOLDEN DRAGON CITY(SABAH)SDN.BHD-PAPAR                          Sabah
 EVERWIN (SABAH) SDN.BHD  Sabah
 BESTAMART SM (TENOM)    Sabah
 BESTAMART SUPERMARKET - (TENOM ORCHARD)  Sabah
 BATARAS SDN BHD - KENINGAU  Sabah
  BATARAS SUPERSTORE - KGU 2  Sabah
 BATARAS MARKETPLACE  Sabah
 SUNNY SM (TG.ARU KK)        Sabah
 BATARAS HYPERMARKET- PUTATAN                                    Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - BUNDUSAN                                   Sabah
 BATARAS HYPERMARKET - ITCC                                      Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - WAWASAN PLAZA                              Sabah
 BATARAS HYPERMARKET - PUTATAN RW                                  Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - KEPAYAN                                    Sabah
 BATARAS HYPERMARKET-INDAH PERMAI                                Sabah
 BATARAS SDN BHD - KOLOMBONG  Sabah
 BATARAS S/B                        Sabah
 SAVEMORE SUPERMARKET PLT  Sabah
 GENTINGMAS MALL SDN BHD (Town)                                  Sabah
 T. K. S SUPERSAVE SDN BHD                                       Sabah
 GENTINGMAS MALL SDN. BHD. (Mile 7)                              Sabah
 TKS GROCER                   Sabah
 TKS HYPERSAVE SDN BHD                                           Sabah
 MU SUPERSTORE SDN BHD                                           Sabah
 BATARAS SUPERSTORE-SANDAKAN  Sabah
 GENTINGMAS MALL SDN BHD (TAWAU)                                 Sabah
  SAJ HEN FUNG (SABAH) SDN BHD (G.MART 2)  Sabah
  SAJ HEN FUNG (SABAH) SDN BHD (G.MART)  Sabah
 BATARAS HYPERMARKET SEMPORNA                                    Sabah
 BATARAS HYPERMARKET - TAWAU                                     Sabah
 TAI YANG SUPERMARKET S/B                                        Sabah
 TAY CHANG SS (TWU)       Sabah
 GENTINGMAS MALL SDN BHD (UTARA)  Sabah
 RAMAI RAMAI SDN BHD              Sabah
 RAMAI RAMAI S/B (I PEAK)                 Sabah
 EMART (SABAH) SDN BHD  Sabah
 CKS SUPERMARKET SB - TELIPOK   Sabah
 CKS SM (PAPAR)            Sabah
 CKS SUPERMARKET S/B - PAPAR  Sabah
  CKS SUPERMARKET SDN BHD - KENINGAU  Sabah
 SERVAY JAYA S/B PAPAR        Sabah
 SERVAY JAYA S/B (SIPITANG)  Sabah
 SERVAY JAYA SM - (TAMBUNAN)  Sabah
 SERVAY JAYA SDN BHD -KBTG  Sabah
 SERVAY JAYA SDN BHD -SEJATI WALK   Sabah
 SERVAY JAYA (KUNAK)  Sabah
 BATARAS SUPERSTORE TELIPOK        Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - KOTA MARUDU           Sabah
 BATARAS SUPERSTORE-KUNDASANG             Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - PUTERA JAYA        Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - KETIAU              Sabah
 BATARAS MARKETPLACE (JALAN PANTAI)  Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - SEMBULAN                Sabah
 EVERRISE DEPARTMENTAL STORE SDN.BHD  Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - KINGFISHER                                 Sabah
 NEW CHIP GUAN MM (LBN)  Sabah
 NEW CHIP GUAN ECOMART  Sabah
 LAYANGAN SHOPPER              Sabah
 D' ONE MART  Sabah
 HAP HUAT MINI MART - LB                                         Sabah
 KEDAI RUNCIT YUN KWANG   Sabah
 LABUAN SUPERMARKET       Sabah
 MILIMEWAH SUPERSTORE        Sabah
 UTAMA JAYA SUPERSTORE     Sabah
 FAMILY SHOPPING MART    Sabah
 EMPORIUM LABUAN SHOPPING MART                                   Sabah
 LAYANGAN SUPERSTORE (L) SDN BHD                                 Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - FINANCIAL PARK  Sabah
 ZMART LABUAN SDN BHD   Sabah
 FUNG MING MARKET SUPERMARKET  Sabah
 FUNG MING MINI MARKET                                           Sabah
 FUNG MING MARKET&p;     Sabah
 WANGI MART SDN BHD  Sabah
 CHEONG LOONG TRADING SDN BHD                                    Sabah
 WW WANGI (SABAH) SDN BHD                                        Sabah
 GEMILANG SUPERMARKET  Sabah
 GEMILANG SUPERMARKET (MIDTOWN)  Sabah
 BATARAS HM SPN3 - BUGAYA  Sabah
 BATARAS HM SPN1 - SEAFRONT(CAUSEWAY)  Sabah
 BATARAS HM - SABINDO  Sabah
 DPIBS HOLDINGS SDN BHD  Sabah
  PASARAYA SIONG HO S/B  Sabah
  G-MART MUHIBBAH  Sabah
 BATARAS HM SPN2 - SSL (Floating)  Sabah
 BATARAS SUPERSTORE - STEPHEN TAN  Sabah
 TG SUPERSTORE (T) SB UTARA  Sabah
 SRI PERDANA  Sabah
 SRI MEWAH MARKETING SDN.BHD.  Sabah
 WANGSA SUPERMARKET  Sabah
 WANGSA SM (SEGAMA)  Sabah
 PEMBORONG WANGSA GLOBAL SDN BHD    Sabah
 G.MART (RANAU)  Sabah
 G.MART (RUGADING TELIPOK)           Sabah
 G.MART (TUARAN)     Sabah
 G.MART (SIPITANG)  Sabah
 G.MART (KINARUT)   Sabah
 G.MART (TAMPARULI)             Sabah
 G.MART TAMBUNAN                   Sabah
 G.MART (SEMPORNA)                  Sabah
 G.MART (KOTA BELUD)       Sabah
 G.MART (BALUNG)  Sabah
 G.MART (TENOM)   Sabah
 G.MART (KENINGAU)   Sabah
  ECONSAVE (LAHAD DATU)  Sabah
  ECONSAVE 2 (LAHAD DATU)  Sabah
  SING KWONG SMKT (BTU) S/B  Sarawak
  FARLEY MINI MARKET  Sarawak
  MDS MART SDN BHD -MJ  Sarawak
  SING KWONG SUPERMARKET (MEDAN RAYA) S/B  Sarawak
  NEW WORLD MART SDN BHD  Sarawak
  NEW WORLD MART (KD)SDN BHD  Sarawak
  J5 MART SDN BHD  Sarawak
  TAI KWONG SUPERMARKET SDN. BHD.  Sarawak
  SING KWONG SMKT (PASAR) S/B  Sarawak
  SINYIN MART SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN FASHION HOUSE (BINTULU) SDN BHD  Sarawak
  CC FRESH WHOLESALE & SUPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  EMART (BINTULU) SDN BHD  Sarawak
  CC FRESH MINI MARKET (KD) SDN BHD  Sarawak
  BOULEVARD HYPERMARKET S/B-IM  Sarawak
  BOULEVARD HYPERMARKET & DEPT STORE S/B  Sarawak
  NG SIAN HAP TRADING SDN BHD  Sarawak
  SERVAY HYPERMARKET (SABAH) SDN BHD-MIRIPLAZA  Sarawak
  EMART (SARAWAK) SDN BHD  Sarawak
  NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD  Sarawak
  CHOON CHEONG DEPT STORE(LBG)SDN BHD  Sarawak
  LBG SOON SENG SDN BHD  Sarawak
  CHOON CHEONG DEPT STORE (LBG) S/B BRANCH  Sarawak
  THE PLACE HYPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  EMART (BATU NIAH) SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN BATU NIAH TRADING S/B  Sarawak
  EMART (RIAM) SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN SUPERMARKET SDN BHD (TUNKU)  Sarawak
  EVERWIN SUPERMARKET SDN BHD (KROKOP)  Sarawak
  EVERWIN SUPERMARKET SDN BHD (SENADIN)  Sarawak
  EVERWIN SUPERMARKET SDN BHD (PUJUT)  Sarawak
  SERVAY HYPERMARKET(SABAH) SDN BHD-PEMY MALL  Sarawak
  EVERWIN SUPERMARKET SDN BHD-TUDAN  Sarawak
  EVERRISE DEPARTMENTAL STORE SDN BHD-BCC  Sarawak
  EVERWIN SUPERMARKET SDN BHD-TOWN  Sarawak
  EVERRISE DEPT.STORE- BDC  Sarawak
  EVERRISE DEPT.STORE-4TH MILES  Sarawak
  MING MING SUPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  PASARAYA SIN JOON MIAW  Sarawak
  ELLI SUPERMARKET  Sarawak
  H & L RETAIL SDN BHD (10TH)  Sarawak
  H & L RETAIL S/B - 17TH MILES  Sarawak
  EMART(SARAWAK) SDN BHD  Sarawak
  GOLDEN DRAGON CITY(STUTONG)  Sarawak
  GOLDEN DRAGON CITY ENT. S/B  Sarawak
  EMART(BATU KAWA) SDN BHD  Sarawak
  CHOICE ASTANA  Sarawak
  TECK KONG (KOTA SAMARAHAN)  Sarawak
  FARLEY (KS) SDN BHD  Sarawak
  GOLDEN DRAGON CITY ENT.SDN BHD.  Sarawak
  LIAN YI MARKETING SDN BHD  Sarawak
  D-VALLEY SUPERMARKET  Sarawak
  SEN SEN SUPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.  Sarawak
  DOREMART SDN BHD  Sarawak
  BORNEO SUPERMARKET (SIBU) SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCH  Sarawak
  RIMBA CENTRAL SDN BHD - SERIAN  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN BHD  Sarawak
  EMART (BATU KAWA) SDN. BHD.  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.-SERIAN  Sarawak
  H & L RETAIL SDN BHD-ECO MALL  Sarawak
  EMART(BATU KAWA) SDN BHD-SUMMER MALL  Sarawak
  EMART (BATU KAWA) SDN. BHD.-SEJINGKAT  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.-DESA WIRA  Sarawak
  EMART (BATU KAWA) SDN. BHD. - MOYAN  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.- MOYAN  Sarawak
  FARLEY (KCH) SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.-KENYALANG  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.-SEMARIANG  Sarawak
  EMART (BATU KAWA) SDN. BHD. - KING CENTRE  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN BHD-17 MILE  Sarawak
  EVERWIN CENTRE SDN. BHD.-SRI AMAN  Sarawak
  FARLEY ( SIBU ) SDN BHD  Sarawak
  FRIENDLY DEPARTMENT STORE SDN. BHD.  Sarawak
  EVERWIN (SARIKEI)  Sarawak
  SING KWONG SM (SKS MART)  Sarawak
  DAESCO SDN BHD  Sarawak
  POKIONG SUPERMARKET SDN. BHD  Sarawak
  KIM HOCK SUPERMARKET  Sarawak
  EVERWIN (SG MERAH)  Sarawak
  KIM HOCK SUPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  GREEN PROMINENT SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN SMKT DEPARTMENT STORE SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN ENTERPRISE SDN BHD  Sarawak
  NAM LEONG B (JLN MASJID LAMA SARIKEI)  Sarawak
  GAFU SUPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN (MUKAH)  Sarawak
  EVERWIN ECO MART SDN. BHD.  Sarawak
  BISONTE SDN. BHD.  Sarawak
  EVERWIN SUPERMART SDN.BHD.  Sarawak
  KIM HOCK SUPERMARKET (SARIKEI) SDN BHD  Sarawak
  EVERWIN SMKT DEPT STORE SDN BHD (SANYAN)  Sarawak
  EVERWIN HYPERMARKET SDN BHD  Sarawak
  KIM HOCK SUPERMARKET (SIBU) SDN. BHD.  Sarawak
  KITAI MART SDN BHD  Sarawak
  KIM HOCK SUPERMARKET ( MUKAH ) SDN BHD  Sarawak
  QIZTINA ENTERPRISE  Sarawak
  SIN CHIN HIN - MARUDI  Sarawak
  MILLION DAILY MART SDN BHD  Sarawak
  SOON LEE HING ENTERPRISE - LAWAS  Sarawak
  MK MINI MARKET-LIMBANG  Sarawak
  RED CITY  Sarawak
  LAWAS SUPERMARKET AND HARDWARE SDN BHD  Sarawak
  CHOP SIANG HAK  Sarawak
  HOW TRADING  Sarawak
  DOREMART SDN. BHD.  Sarawak
  TAI CHUNG MARKETING SDN BHD (SARATOK)  Sarawak
  DOREMON SUPER STORE  Sarawak
  DOREMON SUPER STORE  Sarawak
  G-MART SUPERSTORE  Sarawak
  YAK GUAN SDN. BHD.  Sarawak
  PASAR SERBANEKA KELUARGA SARATOK SDN.BHD  Sarawak
  TKK AGRICULTURE DEVELOPMENT SDN. BHD.  Sarawak
  BORNEO & COMPANY  Sarawak
  KIONG SING GENERAL STORE  Sarawak
  NAM LEONG (KANOWIT)  Sarawak
  SOON HUAT TRADING  Sarawak
  MDS MART (SIBU) SDN BHD  Sarawak
  MELIGAI MINI MARKET  Sarawak
  GFRESH MART SDN BHD (SGM)  Sarawak
  FAMILY W MINIMART  Sarawak
  GFRESH MART SDN BHD (BIN)  Sarawak
  IPHARM PHARMACY SDN. BHD.  Sarawak
  I MART XCEL SDN. BHD.  Sarawak
  LONG HENG MINI MARKET  Sarawak
  FAMILY W GROCER (TG MANIS) SDN BHD  Sarawak
  DOREMART SDN BHD-SRP  Sarawak
  BORNEO SUPERMARKET (SIBU) SDN BHD  Sarawak
 EASY GO  Sarawak
 H & L RETAIL SDN BHD(AIMAN MALL)  Sarawak
  ECONSAVE CASH & CARRY (EM)  SDN. BHD.  Sarawak
  ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDH BHD.-KD  Sarawak
  ECONSAVE CASH & CARRY (EM) S/B  Sarawak
  ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDN. BHD.  Sarawak
  ECONSAVE CASH AND CARRY (EM) SDN BHD  Sarawak
  AEON KUCHING  Sarawak
  SABASUN HYPErRUNCIT SDN BHD (327133 W)  Terengganu
  XIRI (K.BERANG) SDN BHD-CAW GONG BADAK  Terengganu
  NIRWANA MAJU SDN BHD (432159-V)-DUNGUN  Terengganu
  NIRWANA MAJU SDN BHD (432159-V)-TRG  Terengganu
  PASARAYA XIRI SDN BHD (712975-P)  Terengganu
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (PAKA) SDN BHD  Terengganu
  SABASUN HYPErRUNCIT SDN BHD 2  Terengganu
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (G/B) SDN BHD  Terengganu
  XIRI (K.BERANG) SDN BHD (910719-X)  Terengganu
  TUNAS MANJA SUPERMARKET (PAKA) SDN BHD-B  Terengganu
  NIRWANA MAJU (KUALA BERANG) SDN.BHD  Terengganu
  PASARAYA XIRI SDN BHD- CAW GONG DATUK  Terengganu
  SABASUN HYPErRUNCIT SDN BHD 4  Terengganu
  XIRI (KUALA BERANG) SDN BHD-BUKIT PAYUNG  Terengganu
  SABASUN HYPErRUNCIT SDN BHD 5 - KIJAL  Terengganu
  PASARAYA XIRI SDN BHD-BUKIT TUNGGAL  Terengganu
  TUNAS MANJA SUPERMARKET(G.B) S/B-K.NERUS  Terengganu
  XIRI (K.BERANG) SDN BHD- CAW MANIR  Terengganu
  SURAGATE BABY CENTRE SDN BHD(1124126-U)  Terengganu
  POK ENG TIN ENTERPRISE SDN BHD  Terengganu
  PERMATA HYPERUNCIT TRADING SND BHD  Terengganu
  ABD WAHAB ABD KADIR SDN BHD (MARANG)  Terengganu
  PASARAYA SERI INTAN SDN BHD (650420-T)  Terengganu
  GREAT TRADE CENTRE SDN BHD (670101-M)  Terengganu
  LAMBANG KASTURI SDN BHD (676725-H)  Terengganu
  ZUA PERMAI SDN BHD (1357361-V)  Terengganu
  JATA TRADING  Terengganu
  Q MART MARKETING SDN BHD (Q1) - (MERBAU PATAH)  Terengganu
  Q MART MARKETING SDN BHD (Q2)-BUKIT BAYAS  Terengganu
  LAMBANG KASTURI SDN BHD- TOK MOLOR  Terengganu
 PASARAYA XIRI SDN BHD  Terengganu
 PASARAYA SAMAMAJU (D) SB  Terengganu
 AGROBAZAAR CHENDERING     Terengganu
 XIRI ENTERPRISE S/B (Xiri Kiddy)                           Terengganu
 XIRI(K.BERANG) SDN BHD (Jalan Petani)                    Terengganu
 AMZ HYPERUNCIT (TR0125658-K)         Terengganu
 GIANT HYPERMARKET KUALA TERENGGANU (GHKT)  Terengganu
 GIANT SUPERSTORE JERTEH (GXJT)  Terengganu
 PASARAYA TMC MESRA MALL (GXMM)  Terengganu

 

 

Brunei

 

 Store Name
  SOON LEE MEGA MART - K.B. STORE
  HUA HO DEPARTMENT STORE - (MANGGIS)
  HUA HO DEPARTMENT STORE - (BUNUT)
  SIM KIM HUAT - AIRPORT MALL
  SYARIKAT NURBISMI - MULAUT
  YA NUR TRADING COMPANY SDN BHD-LUMUT SUP
  FAIZEE TRADING CO.- RIMBA
  JANNATH DEPARTMENT STORE SDN BHD
  T.M. MAJEED SUPERMARKET- KILANAS
  ORBIT SUPERMARKET - PENANJONG
  SERI ASLI SDN BHD
  NOORFHATIMA SDN. BHD.
  SAIMA JAYA TRADING CO. (MAIN)
  AL MUHAMADIYAH ENTERPRISE
  SYKT LABISAH -KOTA BATU
  SIFANA SDN. BHD. (KAPOK)
  AZLINA HAJIRA TRADING COMPANY
  SYARIKAT HALIMUN BERSAUDARA - MATA MATA
  SYKT PERNIAGAAN DYG KASUM BTE IBRAHIM
  FAYZE DEPARTMENT STORE
  YASMIN AZIMA MINI MART -TUTONG
  NAJIB ENTERPRISE - GADONG
  DE RIMBA DEPT. STORE SDN BHD
  FAYZE DEPARTMENT STORE
  NURFAIZE MINIMART
  POOMAN ENTERPRISE - KAPOK
  SAHIRA JAYA SUPERMARKET
  SDT MINI MART - TANJONG MAYA
  SHAFEEQA SDN BHD
  YA-NUR TUTONG
  GREEN MART SDN BHD (MAIN)
  ORBIT SUPERMARKET SDN BHD
  JAFARIYA SUPERMARKET
  SIFANA SDN BHD ( BRANCH )
  YA NUR TRADING COMPANY - K.B.
  ATLANTA SUPERMARKET SDN. BHD. (MAIN)
  PERUSAHAAN YAZID BERSAUDARA SDN BHD - KB

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.

Terima Kasih Dugro®!

Mama lebih yakin dengan jenama pilihan ibu bapa di Malaysia.