Susu Ibu Adalah Terbaik Untuk Si Manja Anda

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) menyokong penyusuan susu ibu secara ekslusif untuk enam bulan pertama selepas kelahiran. Selepas berusia enam bulan, bayi haruslah diberikan makanan pelengkap yang bersesuaian dengan usia di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga bayi berusia dua tahun atau lebih. Rujuk doktor anda sebelum membuat keputusan untuk menggunakan susu formula atau jika anda mengalami kesukaran dalam penyusuan susu ibu.

Penyata Privasi


Prinsip asas dan komitmen privasi kami

Di Danone kami komited untuk melindungi hak privasi anda. Kami berhasrat untuk melindungi sebarang data peribadi yang kami pegang, untuk menguruskan data peribadi anda dengan cara yang bertanggungjawab dan untuk telus dalam amalan kami. Kepercayaan anda adalah penting kepada kami. Oleh itu, kami komited terhadap prinsip-prinsip asas berikut:

  • Anda tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan sebarang data peribadi yang diminta oleh kami. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan sebarang data peribadi yang diminta oleh kami, kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan sesetengah perkhidmatan atau produk.
  • Kami hanya mengumpul dan memproses data anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Penyata Privasi ini atau untuk tujuan tertentu yang kami kongsi dengan anda dan/atau yang telah anda setujui.
  • Kami berhasrat untuk mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi yang sesedikit mungkin.
  • Apabila kami mengumpul data peribadi anda, kami berhasrat untuk memastikannya setepat dan seterkini mungkin.
  • Jika data peribadi yang kami kumpulkan tidak lagi diperlukan untuk sebarang tujuan dan kami tidak dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpannya, kami akan melakukan apa yang kami boleh untuk memadamkan, memusnahkan atau menyahpastikannya secara kekal.
  • Data peribadi anda tidak akan dikongsi, dijual, disewa atau didedahkan selain daripada yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini.

Penyata Privasi ini terpakai kepada siapa?

Bergantung pada hubungan kami, kami akan mengumpul dan menggunakan data peribadi anda dengan cara yang berbeza. Sila klik pada pautan di bawah untuk mengetahui maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimana kami menggunakan data peribadi ini:

a)      pelawat ke laman web kami dan pengguna aplikasi dan perkhidmatan kami; 

b)      orang yang menghubungi kami dengan pertanyaan (cth. melalui pusat hubungan pengguna kami);  

c)      peserta atau bakal peserta di acara yang berkaitan dengan Danone;  

d)      orang yang kami berinteraksi semasa menjalankan perniagaan yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas (selain daripada pembekal); atau

e)      orang yang data peribadinya kami kumpulkan secara tidak langsung. 

Apa Penyata Privasi ini mengandungi:

Penyata Privasi ini menerangkan topik penting berikut yang berkaitan dengan data peribadi anda  (anda boleh mengklik pautan untuk mengetahui lebih lanjut):

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. bertanggungjawab terhadap data peribadi yang anda kongsi dengan kami. Apabila kami mengatakan "Danone" atau "kami", kami merujuk kepada Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. yang juga termasuk setiap ahli kumpulan syarikat yang mana Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. merupakan syarikat induk, anak syarikat atau syarikat sekutu. Selaras dengan peraturan yang terpakai untuk pemprosesan data peribadi, Danone merupakan "pengawal data".

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd

Suites 8.01 & 9.01, Levels 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd

Suites 8.01 & 9.01, Levels 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Data peribadi yang kami kumpulkan berbeza-beza bergantung pada hubungan kami dengan anda, tujuan pengumpulan dan produk atau perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda. Sila lihat bahagian di bawah yang paling menggambarkan hubungan kami dengan anda untuk butiran lanjut mengenai data peribadi yang kami kumpulkan.

Kami mungkin mengumpul data peribadi anda secara langsung daripada anda.

Anda mungkin memberi kami data peribadi tentang diri anda dengan melawati laman web atau aplikasi kami, membuat akaun dengan kami, memesan produk atau perkhidmatan daripada kami, mendaftar untuk menerima surat berita atau komunikasi kami  (termasuk mesej pemasaran) dengan apa-apa cara (cth. SMS, mesej segera telefon, dll.), memasuki atau mengambil bahagian dalam kaji selidik, aktiviti penyelidikan, permainan, peraduan, pertandingan yang dijalankan oleh kami, mengemukakan pertanyaan atau permintaan kepada kami, menghubungi kami melalui telefon, e-mel atau cara lain, mengisi borang kami (dalam talian dan luar talian), mendaftar untuk acara, kongres atau seminar (dalam talian atau luar talian)  atau dengan menyiarkan atau memberi komen di laman media sosial kami (seperti Facebook atau Instagram) atau melibatkan diri dengan komunikasi media digital kami yang lain.

Sesetengah data ini dikumpulkan melalui kuki dan teknologi penjejakan yang serupa - lihat Penyata Kuki kami untuk butiran lanjut mengenai perkara ini.

Kami juga mungkin menerima data peribadi tentang anda daripada pihak ketiga seperti: rakan kongsi perniagaan kami, termasuk agensi pemasaran, syarikat penyelidikan pasaran, syarikat yang menaja bersama promosi kami, peruncit; keluarga, rakan dan orang lain yang memberikan data peribadi anda kepada kami kerana anda telah bersetuju atau mereka fikir anda mungkin berminat dengan produk dan perkhidmatan kami atau mereka ingin berkongsi suatu produk atau perkhidmatan dengan anda; dan pihak ketiga lain seperti penyedia/pemilik media, laman web awam dan pihak ketiga, platform media sosial, platform pengiklanan, pembekal kami atau syarikat kumpulan kami (dirujuk dalam Penyata Privasi ini sebagai "pihak ketiga" atau "pembekal").  

Pelawat ke laman web kami dan pengguna aplikasi dan perkhidmatan kami

Kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat tentang anda seperti berikut:

a) data hubungan peribadi, seperti nama, jantina, alamat e-mel, alamat fizikal dan nombor telefon anda;

b) butiran log masuk akaun, seperti ID pengguna, nama pengguna e-mel, kata laluan dan foto anda;

c) data komunikasi antara anda dan kami, yang mungkin termasuk butiran perbualan kami melalui sembang dan borang hubungan yang terdapat di laman web dan/atau aplikasi kami;

d) media sosial atau maklumat profil akaun pihak ketiga di mana anda menggunakan media sosial atau akaun pihak ketiga anda untuk membuat akaun dan log masuk atau di mana anda berkongsi maklumat ini dengan kami;

e) di mana anda menghantar kandungan ke laman web dan/atau aplikasi kami  (seperti testimoni atau ulasan peribadi);

f) data kesihatan di mana anda menyediakannya kepada kami - sila lihat juga bahagian "Kategori khas data" di bawah;

g) penyertaan anda dalam kaji selidik, permainan, peraduan, promosi atau pertandingan (termasuk penyertaan itu sendiri, yang mungkin merupakan foto, komen atau jawapan kepada soalan);

h) apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar untuk, atau sebagai ahli, mana-mana kelab, komuniti atau skim yang ditawarkan oleh kami;

i) maklumat tentang orang selain daripada anda, seperti data peribadi tentang ahli keluarga anda, apabila anda memberikan maklumat tersebut secara langsung kepada kami;

j) di mana kami dapat mengumpul, maklumat tentang bagaimana anda terlibat dengan mesej dan komunikasi kami (cth. e-mel, SMS, mesej segera) termasuk sama ada maklumat tersebut dihantar kepada anda, sama ada anda membukanya, pautan yang anda klik di dalamnya dan sama ada anda berhenti melanggannya;

k) sebarang pengemaskinian kepada data yang diberikan kepada kami;  dan 

l) data peribadi yang diwujudkan dan direkodkan semasa anda menggunakan laman web, aplikasi dan/atau perkhidmatan kami, termasuk: 

    a. maklumat teknikal – ini termasuk alamat Protokol Internet (IP) yang digunakan untuk menyambungkan peranti anda ke alamat internet;  jenis peranti yang anda gunakan; alamat laman web dan negara dari mana anda mengakses maklumat; fail yang diminta; jenis dan versi pelayar; jenis dan versi pemalam pelayar; sistem operasi;  dan platform;  dan

    b. maklumat mengenai lawatan anda dan tingkah laku anda di laman web dan/atau aplikasi kami (seperti halaman yang anda klik) - ini mungkin termasuk masa dan tempoh lawatan ke halaman tertentu, maklumat interaksi halaman (seperti menatal, klik, dan gerakan tetikus, maklumat yang dikongsi dengan orang lain, termasuk melalui e-mel dan media sosial), kaedah yang digunakan untuk melayari dari halaman, data trafik, data lokasi, 'weblogs' dan data komunikasi lain dan maklumat yang disediakan apabila meminta perkhidmatan atau muat turun selanjutnya.  

Orang yang menghubungi kami dengan pertanyaan (cth. melalui pusat hubungan pengguna kami) 

Kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan sesetengah maklumat tentang anda seperti berikut:

a) nama anda termasuk gelaran anda;

b) alamat pos anda;

c) alamat e-mel anda;

d) nombor telefon anda;

e) tarikh lahir anda;

f) pilihan hubungan anda;

g) data kesihatan tentang kehamilan (jika berikan)

h) data peribadi tentang anak-anak anda (jika diberikan)

i) maklumat yang diberikan apabila anda berhubung dengan kami (seperti melalui talian penjagaan dan/atau talian khidmat pelanggan atau media sosial kami) yang mungkin termasuk rakaman panggilan jika anda menghubungi kami secara langsung - setakat maklumat ini termasuk maklumat mengenai kesihatan anda, sila lihat bahagian "Kategori data khas" di bawah; 

j) maklumat tentang orang selain anda, seperti data peribadi tentang ahli keluarga anda, apabila anda memberikan maklumat tersebut secara langsung kepada kami;  dan

k) sebarang pengemaskinian kepada maklumat yang diberikan kepada kami.

Peserta atau bakal peserta di acara berkaitan Danone (dalam talian dan luar talian)

Kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan beberapa maklumat tentang anda semasa menghadiri acara (termasuk latihan dan e-pembelajaran), termasuk yang berikut:

a) data hubungan peribadi, seperti nama, alamat e-mel, alamat fizikal dan nombor telefon anda;

b) butiran pengambilan pekerja (di mana anda hadir bagi pihak majikan anda);

c) bidang kepakaran di mana anda aktif, kelayakan dan aktiviti profesional anda, dan butiran profesional seperti data yang berkaitan dengan sejarah pekerjaan pendidikan/profesional anda;

d) maklumat yang anda berikan berkenaan dengan acara itu sendiri (seperti borang pelawat, tinjauan maklum balas, rakaman atau wawancara acara dan gambar acara dan kandungan yang anda serahkan sebagai sebahagian daripada acara (cth. jika anda bertanya soalan) dan butiran perjalanan dan penginapan anda);  dan

e) apa-apa maklumat pemakanan yang anda berikan kepada kami (apabila berkenaan). 

Orang yang kami berinteraksi semasa menjalankan perniagaan yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas (selain daripada pembekal)

Apabila Danone berinteraksi dengan anda dalam kapasiti anda sebagai pihak berkepentingan luaran yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti di mana anda merupakan wakil salah seorang pelanggan kami, ejen industri atau syarikat rakan sebaya, saintis, profesional penjagaan kesihatan, ahli akademik, wakil organisasi bukan kerajaan atau pengguna, ahli politik, pembuat dasar, pengawal selia, pelabur, agensi penarafan luaran kewangan, wartawan, wakil persatuan perdagangan, dll., kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat berikut tentang anda:

a) data hubungan profesional, seperti gelaran, nama, alamat e-mel, alamat fizikal, nombor telefon, pemegang media sosial, bahasa komunikasi;

b) butiran pekerjaan anda (jawatan, organisasi, apa-apa jawatan lain yang anda mungkin pegang) dan/atau gabungan parti politik (hanya apabila butiran tersebut telah dibuat umum secara nyata oleh anda);

c) bidang kepakaran di mana anda aktif, kelayakan dan aktiviti profesional anda, dan butiran profesional seperti data yang berkaitan dengan sejarah pekerjaan pendidikan/profesional anda;  dan

d) apa-apa maklumat lain yang anda berikan kepada kami semasa interaksi kami dengan anda.

Sekiranya anda merupakan, atau bertindak untuk, pembekal Danone, Penyata Privasi ini tidak terpakai kepada anda. Dasar privasi atau penyata privasi yang sesuai akan disediakan kepada anda secara berasingan.

Orang yang data peribadinya kami kumpulkan daripada sumber lain

Kami juga mungkin mengumpul data peribadi tentang anda daripada sumber lain apabila:

a) anda mencari produk dan perkhidmatan kami dan apabila anda berkongsi kandungan di laman media sosial, laman web atau aplikasi yang berkaitan dengan produk kami atau sebagai respons terhadap bahan promosi kami di media sosial;

b) kami mengumpul data peribadi anda daripada sumber awam lain (cth. komen di laman web lain daripada kami) yang menyebut Danone atau jenamanya. Kami juga mungkin mengumpul data yang tersedia secara umum tentang anda dalam kapasiti anda sebagai tokoh awam untuk tujuan objektif perniagaan;

c) data anda diberikan kepada kami oleh penyedia media dan peruncit, seperti data sejarah pembelian anda dan profil kad kesetiaan anda; dan

d) data cerapan anda diberikan kepada kami oleh pihak ketiga (iaitu penyedia media, penyelesaian teknologi pemasaran atau teknologi pengiklanan), seperti data demografi anda (cth. umur, status ibu bapa), lokasi anda, minat anda dan niat pembelian anda. Sesetengah data ini mungkin telah dikumpulkan daripada penggunaan kuki dan teknologi penjejakan lain yang serupa. 

Kategori khas data

Pada prinsipnya Danone tidak memproses data sensitif yang berkaitan dengan anda. Walau bagaimanapun, sesetengah data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda atau yang anda berikan kepada kami mungkin merupakan kategori data khas, yang sering berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan.  

Kami hanya akan memproses jenis data ini untuk tujuan yang anda berikan persetujuan secara nyata anda, atau dalam apa-apa keadaan lain yang dibenarkan oleh undang-undang (seperti pembelaan tuntutan undang-undang). 

Jadual di bawah menunjukkan tujuan kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda, serta asas undang-undang untuk kegunaan kami terhadap data peribadi anda (sebagai tambahan kepada asas lain yang mungkin dibenarkan di bawah undang-undang berkenaan). Maklumat lanjut mengenai asas undang-undang kami dinyatakan di jadual bawah. Sila ambil perhatian bahawa tidak semua kegunaan di bawah akan berkaitan bagi setiap individu:

 

Tujuan kami untuk memproses data peribadi andaAsas undang-undang kami

Menguruskan hubungan kami dengan anda

• Untuk membolehkan anda mengakses, menggunakan dan membuat pesanan melalui aplikasi dan laman web kami

• Untuk memudahkan penghantaran kepada anda 

• Untuk menerima, dan memberikan respons terhadap, pertanyaan daripada anda, termasuk melalui laman web dan aplikasi kami, mengenai produk dan perkhidmatan dan perniagaan kami

• Untuk menjemput anda ke mesyuarat, kongres atau acara lain yang telah anda daftarkan atau menunjukkan minat dan menguruskan penyertaan anda ke acara tersebut

• Untuk meminta anda meninggalkan ulasan, memberi maklum balas atau melengkapkan kaji selidik pelanggan atau mengambil bahagian dalam penyelidikan pasaran 

• Untuk menyediakan anda dengan, dan memperibadikan untuk anda, produk, perkhidmatan dan tawaran kami

• Untuk menghantar komunikasi perkhidmatan kepada anda: sebagai contoh, maklumat tentang pesanan anda, maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan atau kelab yang anda minta daripada kami, maklumat tentang ketersediaan produk yang anda ingin beli dan anda telah meminta kami untuk memaklumkan anda tentang atau maklumat tentang sebarang perubahan kepada terma dan syarat kami atau Penyata Privasi ini 

• Jika anda telah memasuki salah satu promosi, cabutan hadiah, permainan, peraduan atau pertandingan kami, untuk mentadbirnya mengikut termanya

• Untuk menjejaki interaksi kami dengan anda

• Untuk mengesahkan kelayakan anda, sahkan identiti anda dan membuat dan mentadbir akaun anda dengan Danone

• Untuk menyimpan rekod persetujuan anda dan untuk menguruskan permintaan hak subjek data anda

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya);

• Keperluan kontrak; dan/atau

• Pematuhan dengan kewajipan undang-undang

Memasarkan produk atau perkhidmatan kami

• Untuk menghantar anda pengemaskinian, berita, promosi, pemasaran dan bahan komunikasi lain dengan apa-apa cara (cth. telefon, pos, e-mel, media sosial dan aplikasi mesej segera), dengan persetujuan jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, melainkan anda telah memberitahu kami bahawa anda lebih suka tidak mendengar daripada kami 

• Untuk mengesyorkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan, termasuk berdasarkan data kesihatan anda di mana kami telah mendapat persetujuan secara nyata anda

• Untuk memaklumkan anda apabila produk yang anda ingin beli boleh didapati dan anda telah meminta kami untuk memaklumkan anda

• Untuk membuat profil (cth. kumpulan yang mungkin mempunyai ciri umum) berdasarkan minat, pilihan dan maklumat lain anda (atau gabungannya) yang membantu kami untuk memahami produk dan perkhidmatan yang akan menarik minat anda

• Untuk menunjukkan kepada anda kandungan atau pengiklanan yang diperibadikan sama ada secara langsung atau melalui laman web dan aplikasi pihak ketiga serta melalui kempen tradisional dan media sosial

• Untuk membuat kategori pengguna (segmen) bagi orang yang mempunyai minat dan pilihan yang serupa dengan anda (khalayak serupa) untuk menyediakan kandungan atau pengiklanan yang diperibadikan sama ada secara langsung atau melalui laman web dan aplikasi pihak ketiga serta melalui kempen tradisional dan media sosial

• Untuk mewujudkan komuniti jenama

• Untuk memaparkan sebarang testimoni atau ulasan yang anda tinggalkan di laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami untuk dilihat oleh pelanggan lain

• Untuk menentukan keberkesanan komunikasi, kempen promosi dan pengiklanan kami, termasuk dengan menganalisis maklumat yang dikumpulkan dengan bantuan sumber luaran

• Untuk memahami interaksi anda di media sosial di mana anda menyebut salah satu jenama kami

• Untuk memahami dan membina imej/reputasi korporat dan jenama kami

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya)

Mengurus dan meningkatkan proses dan operasi perniagaan kami

• Untuk menyediakan, memperbaiki, mengekalkan, memastikan keselamatan dan menyediakan sokongan teknikal berhubung dengan laman web dan aplikasi kami 

• Untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web dan aplikasi kami, untuk menyimpan maklumat tentang pilihan anda, dan membolehkan kami menyesuaikan laman web dan aplikasi kami mengikut minat individu anda 

• Untuk menilai lawatan anda ke laman web dan aplikasi kami dan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda dan menyediakan laporan untuk menyusun statistik untuk memahami jenis orang yang menggunakan laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami, cara mereka menggunakan laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami dan cara menjadikan laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami lebih intuitif

• Untuk menguruskan, membangunkan dan meningkatkan produk, perkhidmatan dan komunikasi kami

• Untuk menguruskan rangkaian dan sistem keselamatan maklumat kami

• Untuk tujuan pencegahan penipuan 

• Untuk tujuan latihan dan jaminan kualiti

• Untuk laporan korporat dalaman, pentadbiran perniagaan, memastikan perlindungan insurans yang mencukupi untuk perniagaan kami, memastikan keselamatan kemudahan syarikat, penyelidikan dan pembangunan, dan mengenal pasti dan melaksanakan kecekapan perniagaan

• Untuk menjana statistik tanpa nama dan untuk menganalisis hasil statistik ini untuk penambahbaikan perkhidmatan, produk, kaedah komunikasi dan kefungsian tapak web kami. Kami juga akan berkongsi data peribadi anda dengan Danone Trade B.V. untuk tujuan ini, untuk membolehkan entiti global kami menjana statistik global yang relevan untuk keseluruhan kumpulan Danone.

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya)  

Tujuan lain

• Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan

• Untuk memberikan respons terhadap permintaan daripada pihak berkuasa awam yang kompeten

• Untuk mengesahkan identiti anda untuk tujuan sekuriti, serta di mana kami dikehendaki berbuat demikian mengikut kewajipan undang-undang 

• Untuk mematuhi kewajipan ketelusan, anti-korupsi dan anti-rasuah 

• Untuk rekod dan pengurusan kesihatan dan keselamatan

• Untuk memastikan keselamatan dan sekuriti anda dan orang lain, dengan menggunakan CCTV (pengawasan video)

• Untuk membuktikan, menjalankan atau mempertahankan hak undang-undang kami

• Untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap tingkah laku pengguna yang menyalahi undang-undang atau berbahaya 

• Untuk melindungi Danone, kepentingan vital anda, atau orang lain

• Untuk memacu penglibatan syarikat dalam kalangan ekosistem pihak berkepentingan dengan tujuan untuk membangunkan penyelesaian bersama

• Untuk menyediakan kepakaran kami dalam membuat keputusan yang lebih termaklum, dalam persekitaran kolaboratif dan telus dengan pembuat keputusan dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan

• Untuk menyampaikan agenda kemampanan kami dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya); dan/atau

• Pematuhan dengan kewajipan undang-undang

Apabila kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan baru, kami akan memaklumkan anda sebelum atau pada masa pengumpulan (dan meminta persetujuan anda apabila diperlukan) melainkan kami secara munasabah menganggap bahawa tujuan ini adalah serasi dengan tujuan asal seperti yang diperincikan di atas.

Asas undang-undang

Kami menganggap bahawa asas undang-undang untuk menggunakan data peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Penyata Privasi ini adalah seperti berikut atau sebagaimana yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan:

a) Keperluan kontrak: penggunaan data peribadi anda oleh kamidiperlukan untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah mana-mana kontrak dengan anda atau untuk mengambil langkah-langkah sebelum memasuki kontrak dengan anda.

b) Pematuhan dengan kewajipan undang-undang: penggunaan data peribadi anda oleh kami diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

c) Persetujuan: Kami mungkin memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda. Di mana anda telah memberikan persetujuan, tetapi anda kemudian mengubah fikiran anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi kami dan kami akan berhenti memproses data peribadi anda dengan cara ini. Walau bagaimanapun, jika anda menarik balik persetujuan anda, ini mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkaitan kepada anda.

Kami mungkin menganalisis maklumat tentang anda untuk membuat profil (cth. dengan menyusun individu ke dalam kumpulan yang kami percaya mempunyai ciri-ciri umum tertentu). Kami menggunakan profil ini untuk memperibadikan laman web, aplikasi, perkhidmatan atau produk kami, serta komunikasi kami kepada anda (cth. dengan menghantar/memaparkan kandungan yang mungkin relevan dan berguna kepada anda, tertakluk kepada undang-undang perlindungan data dan e-privasi yang berkenaan). Kami juga mungkin menggunakan cerapan ini untuk memaparkan pengiklanan yang berkaitan kepada anda sama ada di laman web atau aplikasi kami, atau melalui laman web pihak ketiga.

Di mana kami melakukan ini, kami sudah tentu akan memaklumkan anda dan kami akan memberi anda peluang untuk membantah proses ini terlebih dahulu. Kami juga akan mendapatkan persetujuan anda di mana ini dikehendaki oleh undang-undang, contohnya di mana maklumat mengenai anda dikumpulkan melalui jenis kuki tertentu yang kami gunakan - sila lihat Penyata Kuki kamiuntuk butiran lanjut mengenai penggunaan kuki kami. Anda juga bebas untuk menghubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai jenis pemprosesan ini.

Untuk sesetengah perkhidmatan dan produk, kami mungkin memproses data peribadi anda menggunakan cara automatik. Pada dasarnya ini bermakna bahawa keputusan diambil secara automatik tanpa campur tangan manusia. Kami tidak akan membuat keputusan semata-mata berdasarkan pembuatan keputusan automatik setakat mana keputusan tersebut mempunyai kesan undang-undang atau kesan yang signifikan terhadap anda tanpa terlebih dahulu memberitahu anda dan memberi anda maklumat yang jelas mengenai sebarang pembuatan keputusan automatik sedemikian, termasuk asas undang-undang kami untuk melaksanakannya dan keupayaan untuk mempunyai campur tangan manusia untuk mengkaji semula keputusan itu. 

Laman web dan aplikasi kami mungkin mengandungi hiperpautan ke laman web pihak ketiga, pemalam atau aplikasi yang tidak dikendalikan oleh kami. Hiperpautan ini disediakan untuk rujukan dan kemudahan anda sahaja dan tidak menandakan sebarang pengendorsan aktiviti laman web pihak ketiga tersebut atau sebarang kaitan dengan pengendali mereka. 

Penyata Privasi ini hanya terpakai kepada data peribadi yang kami kumpulkan atau yang kami terima daripada sumber pihak ketiga dan di mana kami bertindak sebagai pengawal data, dan kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk data peribadi tentang anda yang dikumpulkan dan disimpan oleh pihak ketiga. Laman web pihak ketiga mempunyai terma dan syarat dan dasar privasi mereka sendiri, dan anda harus membacanya dengan teliti sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi kepada laman web ini. 

Kami tidak mengendors atau menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti bagi kandungan laman web pihak ketiga atau terma dan syarat atau dasar pihak ketiga tersebut.

Sesetengah laman web dan aplikasi kami membolehkan pengguna mengemukakan kandungan mereka sendiri. Sila ingat bahawa sebarang kandungan yang dihantar di halaman produk/jenama kami di platform media sosial boleh dilihat oleh orang ramai dan disiarkan semula, dan anda harus berhati-hati dalam memberikan data peribadi tertentu cth. maklumat kewangan atau butiran alamat. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil oleh individu lain jika anda menyiarkan data peribadi di salah satu halaman produk/jenama kami di platform media sosial. Kami berhak untuk memadamkan kandungan yang dijana pengguna yang tidak mematuhi terma dan syarat yang berkaitan.

Kebanyakan laman web kami direka dan bertujuan untuk digunakan oleh orang dewasa. Di mana salah satu laman web kami bertujuan untuk digunakan oleh khalayak yang lebih muda, kami memahami kepentingan dalam mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk melindungi privasi dan keselamatan kanak-kanak. 

Jika laman web kami bertujuan untuk khalayak muda, kami akan dalam semua kes menghormati komitmen luaran kami terhadap pemasaran yang bertanggungjawab, dan kami akan memastikan bahawa sebelum kami mengumpul data peribadi, persetujuan diperolehi secara sah daripada ibu bapa atau penjaga sah setakat yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan (umur di mana ini diperlukan berbeza dari negara ke negara).

Jika kami mendapati bahawa kami telah mengumpulkan data peribadi daripada kanak-kanak tanpa persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah di mana persetujuan tersebut sepatutnya diperolehi, kami akan memadamkan data peribadi tersebut secepat praktikal. 

Apabila kami berkongsi data peribadi anda dengan ahli gabungan dan organisasi lain, kami memastikan kami hanya berbuat demikian dengan organisasi yang melindungi data peribadi anda dan mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan dengan cara yang sama atau serupa yang kami lakukan. 

Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi atau mendedahkan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini. Data peribadi anda akan dikongsi dengan pihak ketiga berikut untuk tujuan yang diterangkan:

a) Syarikat/entiti Danone lain: Di mana terdapat keperluan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah Seksyen 3 di atas atau untuk tujuan pentadbiran dalaman (contohnya, memastikan penghantaran produk yang konsisten dan koheren kepada pelanggan kami, strategi korporat, operasi penggabungan dan pengambilalihan, pematuhan, pengauditan dan pemantauan, penyelidikan dan pembangunan dan jaminan kualiti).

b) Penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan subkontraktor: Termasuk mereka yang: 

    i) membantu kami untuk melaksanakan permintaan anda, memberikan respons terhadap pertanyaan anda, memenuhi pesanan anda, menghormati kupon, memberi anda sampel, membolehkan anda mengambil bahagian dalam cabutan bertuah, seperti penyedia logistik, penaja dan penyedia sokongan pelanggan;

    ii) melaksanakan perkhidmatan teknologi maklumat teras dan lain yang berkaitan dengan perniagaan, seperti penyedia pembangunan laman web/aplikasi, penyedia hosting awan, penyedia perkhidmatan pengurusan dan penilaian, penganalisis data, pemproses pembayaran, penyedia utiliti, penanggung insurans;

    iii) membantu dalam organisasi acara, pemasaran, pengiklanan dan aktiviti promosi kami; atau

    iv) menyediakan perkhidmatan analisis dan pengoptimuman yang berkaitan dengan laman web dan aplikasi kami.

c) Platformmedia sosial: Apabila laman web kami menggunakan pemalam sosial daripada perniagaan ini (seperti butang "Suka" dan "Kongsi"). Perniagaan lain ini mungkin menerima dan menggunakan data peribadi tentang lawatan anda ke laman atau aplikasi kami. Jika anda melayari laman web kami atau melihat kandungan pada aplikasi kami, data peribadi yang mereka kumpulkan mungkin dihubungkan ke akaun anda di laman web mereka. Untuk maklumat lanjut tentang cara perniagaan ini menggunakan data peribadi, sila baca dasar privasi mereka.

d) Penerima pemindahan perniagaan: Di mana kami menjual atau membeli apa-apa perniagaan atau aset, (seperti penggabungan/penyerapan), kepada bakal penjual atau pembeli perniagaan atau aset tersebut, atau di mana sebahagian besar aset kami atau mana-mana ahli gabungan kami diperoleh oleh pihak ketiga, di mana data peribadi yang dipegang oleh kami akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan. Di mana sesuai, dalam kes sedemikian, pembeli yang bertindak sebagai pengawal data baru memproses data anda dan penyata privasinya mengawal pemprosesan data peribadi anda.

e) Penerima pendedahan undang-undang: Di mana kami diwajibkan oleh undang-undang untuk mendedahkan data peribadi anda  (cth. kepada kerajaan atau badan penguatkuasaan undang-undang) atau di mana pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami atau kakitangan kami, pelanggan atau pihak ketiga yang lain.

Melainkan seperti yang diperincikan dengan jelas di atas, kami tidak akan berkongsi, menjual atau menyewa mana-mana data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa memberitahu anda dan, jika perlu, mendapatkan persetujuan anda. 

Data peribadi anda mungkin digunakan, disimpan dan/atau diakses oleh kakitangan yang beroperasi di luar Malaysia yang bekerja untuk kami, ahli kumpulan Danone yang lain atau pihak ketiga yang dipercayai di luar Malaysia.

Jika kami memberikan sebarang data peribadi tentang anda kepada mana-mana ahli Danone atau pihak ketiga yang dipercayai yang di luar Malaysia, kami akan mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa penerima tersebut melindungi data peribadi anda dengan secukupnya dan mematuhi undang-undang yang berkenaan.

Kami faham bahawa keselamatan data peribadi anda adalah penting. Kami berusaha sebaik mungkin untuk melindungi data peribadi anda daripada penyalahgunaan, gangguan, kehilangan, akses, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami telah melaksanakan beberapa langkah keselamatan untuk membantu melindungi data peribadi anda, dan kami memerlukan pihak ketiga yang dipercayai yang mengendalikan data peribadi anda untuk kami melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh, kami melaksanakan kawalan akses, menggunakan tembok api dan pelayan selamat, dan kami menyulitkan data peribadi.

Semasa penyediaan data peribadi anda kepada kami, data peribadi anda mungkin dipindahkan melalui internet. Walaupun kami berusaha untuk melindungi data peribadi yang anda berikan kepada kami, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Oleh itu, anda mengakui dan menerima bahawa kami tidak dapat menjamin keselamatan data peribadi anda yang dihantar ke laman web kami dan bahawa sebarang penghantaran sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Kemudian, memandangkan kami telah menerima data peribadi anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan kepadanya.

Di mana kami telah memberi anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda mengakses akaun dalam talian anda, anda bertanggungjawab untuk menyimpan kata laluan ini secara sulit. 

Kami menyimpan data peribadi anda tidak lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan data peribadi diproses. Tempoh masa yang kami simpan data peribadi bergantung pada tujuan kami mengumpul dan menggunakannya, untuk tempoh hubungan kontrak anda dengan kami dan/atau seperti yang dikehendaki untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan serta untuk membuktikan, menjalankan atau mempertahankan hak undang-undang kami.

Sebagai contoh, di mana anda membuat pembelian dalam talian dengan kami atau mendaftar untuk webinar, kami akan menyimpan data peribadi yang berkaitan dengan pembelian atau pendaftaran anda, supaya kami boleh melaksanakan kontrak tertentu yang telah anda buat. Kemudiannya, kami akan menyimpan data peribadi untuk tempoh yang membolehkan kami mengendalikan atau memberikan respons terhadap sebarang aduan, pertanyaan atau kebimbangan yang berkaitan dengan pembelian atau pendaftaran.

Cookie adalah data fail kecil yang akan dikumpul dalam pelayar web anda bagi tujuan menjejaki maklumat laman yang telah dilayari. Jadi apabila anda melayari Laman Web kami pada masa depan, pelayan (server) akan mengecam laman yang telah dilayari sebelum ini dengan serta-merta. Kami menggunakan cookie bagi menyediakan Laman Web tersendiri berdasarkan pengalaman pengguna.

 

Cookie bukan program yang akan memusnahkan sebarang fail dalam komputer tetapi ia digunakan untuk mengesan maklumat seperti penjejak laman yang telah dilayari oleh pengguna, laman yang mana pengguna biasanya mula dan berhenti, dan kekerapan melayari sesuatu laman web, dsb. Kami tidak menggunakan cookie untuk mengesan identiti sebenar pengguna, jadi cookie hanya akan memaklumkan jika komputer tersebut pernah melayari Laman Web kami pada masa lalu.

 

Manfaat Cookie:

1) Menilai jumlah pengunjung. Pelayar berlainan mempunyai kegunaan cookie yang berbeza yang boleh mengenal pasti sama ada pengunjung adalah ahli atau tidak. Maklumat ini berguna untuk mempamerkan iklan bertepatan dengan audiens sasaran, menilai kecenderungan pengguna dan corak penggunaan internet mereka.

2) Memeriksa frekuensi penggunaan atau corak pelayaran. Penjejakan cookie membantu kami memahami karakter dan tabiat pengguna. Tambahan pula, ia membantu kami mempertingkatkan perkhidmatan, kandungan dan corak periklanan kami termasuk aktiviti promosi yang ditawarkan dalam Laman Web bagi memenuhi keperluan individu yang paling sesuai.Cookie tidak akan mengumpul maklumat peribadi seperti nama atau alamat e-mel. Bagaimanapun, jika anda tidak mahu cookie wujud dalam komputer anda, anda boleh konfigurasi pelayar web untuk menghalang cookie. Sila ambil perhatian, jika anda melumpuhkan semua cookie, anda mungkin tidak dapat menggunakan perkhidmatan yang tertentu di dalam Laman Web.

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran. Danone tidak bertanggungjawab bagi polisi privasi laman web luaran tersebut

Di mana kami memproses data peribadi anda, anda berhak mendapat beberapa hak yang ditetapkan dalam undang-undang yang berkaitan dan boleh melaksanakan hak-hak ini pada bila-bila masa. Kami telah memberikan gambaran keseluruhan hak-hak ini di bawah bersama dengan apa yang diperlukan bagi anda. Anda boleh menjalankan hak anda dengan menghubungi kami di sini.  

Kami akan mempertimbangkan semua permintaan tersebut dan, mengikut undang-undang yang berkenaan, akan memberikan respons kami dalam tempoh yang munasabah, atau dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin bergantung pada pengecualian tertentu untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan tertentu, contohnya jika kami perlu terus menggunakan maklumat tersebut untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami sendiri atau untuk membuktikan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang. Jika suatu pengecualian terpakai, kami akan memberitahu anda apabila memberikan respons terhadap permintaan anda. 

Kami mungkin meminta anda memberi kami maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberikan respons terhadap sebarang permintaan yang anda buat.  

Hak untuk dimaklumkan 

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat yang jelas, telus dan mudah difahami tentang cara kami menggunakan data peribadi anda, dan hak anda. Inilah sebabnya kami memberi anda maklumat dalam Penyata Privasi ini.

Hak untuk mengakses data peribadi anda dan pembetulan

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi yang kami pegang tentang anda, serta membetulkan, mengemas kini atau melengkapkannya pada bila-bila masa.

Hak untuk pemadaman data peribadi anda 

Anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda. Walau bagaimanapun, hak ini bukan suatu hak mutlak dan kami mungkin mempunyai sebab yang sah, dari segi undang-undang dan pengawalseliaan untuk menyimpan data peribadi anda. 

Hak untuk membantah

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak untuk membantah jenis pemprosesan tertentu. Jika anda menjalankan hak ini, kami akan berhenti menggunakan data peribadi anda untuk tujuan ini, melainkan kami dapat menunjukkan alasan yang sah untuk terus memproses data peribadi anda yang akan melebihi kepentingan, hak dan kebebasan anda. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda untuk aktiviti pemasaran langsung (contohnya, dengan mengklik pada pautan berhenti melanggan dalam e-mel kami).  

Hak untuk menarik balik persetujuan

Di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses data peribadi, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan pemprosesan data peribadi anda sebelum anda menarik balik persetujuan. 

Hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan

Jika anda berpendapat bahawa kami tidak memenuhi keperluan perlindungan data atau privasi, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data di negara tempat anda biasanya tinggal atau bekerja, atau jika pelanggaran undang-undang perlindungan data yang berkenaan telah berlaku.  

Jika anda ingin membawa aduan khusus terhadap Danone Specialised Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd mengenai cara data peribadi anda telah diproses, anda boleh mengemukakan aduan dengan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Tahap 6, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya, Malaysia. 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen atau aduan mengenai Penyata Privasi ini atau pemprosesan data peribadi anda, sila hubungi kami melalui halaman hubungan kami atau menulis kepada kami di:

Jawatan: Pengurus Pemasaran

Alamat: Suite 8.01 & 9.01, Level 8 &9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur.

E-mel: mycareline@

Nombor Telefon: 03 – 2988 1688

Nombor Faks: 03 – 2287 9256

Kami boleh mengemas kini Penyata Privasi kami dari semasa ke semasa (contohnya, untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau peraturan, amalan, prosedur dan struktur organisasi kami, keperluan yang dikenakan atau disyorkan oleh pihak berkuasa penyeliaan atau sebaliknya). Sebarang perubahan yang kami buat kepada Penyata Privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di halaman ini dan akan terpakai pada tarikh pelaksanaan berkuat kuasa. Di mana kami dikehendaki secara sah untuk berbuat demikian, kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan. Sila semak semula dengan kerap untuk melihat sebarang pengemaskinian atau perubahan kepada Penyata Privasi kami. 

Penyata Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada 6 Julai 2021.

Terima Kasih Dugro®!

Mama lebih yakin dengan jenama pilihan ibu bapa di Malaysia.

Alt image

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.

x