Penyata Privasi

Prinsip asas dan komitmen privasi kami

Di Danone kami komited untuk melindungi hak privasi anda. Kami berhasrat untuk melindungi sebarang data peribadi yang kami pegang, untuk menguruskan data peribadi anda dengan cara yang bertanggungjawab dan untuk telus dalam amalan kami. Kepercayaan anda adalah penting kepada kami. Oleh itu, kami komited terhadap prinsip-prinsip asas berikut:

•  Anda tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan sebarang data peribadi yang diminta oleh kami. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan sebarang data peribadi yang diminta oleh kami, kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan sesetengah perkhidmatan atau produk.

•   Kami hanya mengumpul dan memproses data anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Penyata Privasi ini atau untuk tujuan tertentu yang kami kongsi dengan anda dan/atau yang telah anda setujui.

•  Kami berhasrat untuk mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi yang sesedikit mungkin.

•  Apabila kami mengumpul data peribadi anda, kami berhasrat untuk memastikannya setepat dan seterkini mungkin.

•  Jika data peribadi yang kami kumpulkan tidak lagi diperlukan untuk sebarang tujuan dan kami tidak dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpannya, kami akan melakukan apa yang kami boleh untuk memadamkan, memusnahkan atau menyahpastikannya secara kekal.

•  Data peribadi anda tidak akan dikongsi, dijual, disewa atau didedahkan selain daripada yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini.

Penyata Privasi ini terpakai kepada siapa?

Bergantung pada hubungan kami, kami akan mengumpul dan menggunakan data peribadi anda dengan cara yang berbeza. Sila klik pada pautan di bawah untuk mengetahui maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimana kami menggunakan data peribadi ini:

a)      pelawat ke laman web kami dan pengguna aplikasi dan perkhidmatan kami; 

b)      orang yang menghubungi kami dengan pertanyaan (cth. melalui pusat hubungan pengguna kami);

c)      peserta atau bakal peserta di acara yang berkaitan dengan Danone;

d)      orang yang kami berinteraksi semasa menjalankan perniagaan yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas (selain daripada pembekal); atau

e)      orang yang data peribadinya kami kumpulkan secara tidak langsung.

Apa Penyata Privasi ini mengandungi:

Penyata Privasi ini menerangkan topik penting berikut yang berkaitan dengan data peribadi anda  (anda boleh mengklik pautan untuk mengetahui lebih lanjut):

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. bertanggungjawab terhadap data peribadi yang anda kongsi dengan kami. Apabila kami mengatakan "Danone" atau "kami", kami merujuk kepada Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. yang juga termasuk setiap ahli kumpulan syarikat yang mana Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. merupakan syarikat induk, anak syarikat atau syarikat sekutu. Selaras dengan peraturan yang terpakai untuk pemprosesan data peribadi, Danone merupakan "pengawal data".

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd

Suites 8.01 & 9.01, Levels 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Data peribadi yang kami kumpulkan berbeza-beza bergantung pada hubungan kami dengan anda, tujuan pengumpulan dan produk atau perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda. Sila lihat bahagian di bawah yang paling menggambarkan hubungan kami dengan anda untuk butiran lanjut mengenai data peribadi yang kami kumpulkan.

Kami mungkin mengumpul data peribadi anda secara langsung daripada anda.

Anda mungkin memberi kami data peribadi tentang diri anda dengan melawati laman web atau aplikasi kami, membuat akaun dengan kami, memesan produk atau perkhidmatan daripada kami, mendaftar untuk menerima surat berita atau komunikasi kami  (termasuk mesej pemasaran) dengan apa-apa cara (cth. SMS, mesej segera telefon, dll.), memasuki atau mengambil bahagian dalam kaji selidik, aktiviti penyelidikan, permainan, peraduan, pertandingan yang dijalankan oleh kami, mengemukakan pertanyaan atau permintaan kepada kami, menghubungi kami melalui telefon, e-mel atau cara lain, mengisi borang kami (dalam talian dan luar talian), mendaftar untuk acara, kongres atau seminar (dalam talian atau luar talian)  atau dengan menyiarkan atau memberi komen di laman media sosial kami (seperti Facebook atau Instagram) atau melibatkan diri dengan komunikasi media digital kami yang lain.

Sesetengah data ini dikumpulkan melalui kuki dan teknologi penjejakan yang serupa - lihat Penyata Kuki kami untuk butiran lanjut mengenai perkara ini.

Kami juga mungkin menerima data peribadi tentang anda daripada pihak ketiga seperti: rakan kongsi perniagaan kami, termasuk agensi pemasaran, syarikat penyelidikan pasaran, syarikat yang menaja bersama promosi kami, peruncit; keluarga, rakan dan orang lain yang memberikan data peribadi anda kepada kami kerana anda telah bersetuju atau mereka fikir anda mungkin berminat dengan produk dan perkhidmatan kami atau mereka ingin berkongsi suatu produk atau perkhidmatan dengan anda; dan pihak ketiga lain seperti penyedia/pemilik media, laman web awam dan pihak ketiga, platform media sosial, platform pengiklanan, pembekal kami atau syarikat kumpulan kami (dirujuk dalam Penyata Privasi ini sebagai "pihak ketiga" atau "pembekal"). 

Pelawat ke laman web kami dan pengguna aplikasi dan perkhidmatan kami

Kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat tentang anda seperti berikut:

a)      data hubungan peribadi, seperti nama, jantina, alamat e-mel, alamat fizikal dan nombor telefon anda;

b)      butiran log masuk akaun, seperti ID pengguna, nama pengguna e-mel, kata laluan dan foto anda;

c)      data komunikasi antara anda dan kami, yang mungkin termasuk butiran perbualan kami melalui sembang dan borang hubungan yang terdapat di laman web dan/atau aplikasi kami;

d)      media sosial atau maklumat profil akaun pihak ketiga di mana anda menggunakan media sosial atau akaun pihak ketiga anda untuk membuat akaun dan log masuk atau di mana anda berkongsi maklumat ini dengan kami;

e)      di mana anda menghantar kandungan ke laman web dan/atau aplikasi kami  (seperti testimoni atau ulasan peribadi);

f)       data kesihatan di mana anda menyediakannya kepada kami - sila lihat juga bahagian "Kategori khas data" di bawah;

g)      penyertaan anda dalam kaji selidik, permainan, peraduan, promosi atau pertandingan (termasuk penyertaan itu sendiri, yang mungkin merupakan foto, komen atau jawapan kepada soalan);

h)      apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar untuk, atau sebagai ahli, mana-mana kelab, komuniti atau skim yang ditawarkan oleh kami;

i)        maklumat tentang orang selain daripada anda, seperti data peribadi tentang ahli keluarga anda, apabila anda memberikan maklumat tersebut secara langsung kepada kami;

j)        di mana kami dapat mengumpul, maklumat tentang bagaimana anda terlibat dengan mesej dan komunikasi kami (cth. e-mel, SMS, mesej segera) termasuk sama ada maklumat tersebut dihantar kepada anda, sama ada anda membukanya, pautan yang anda klik di dalamnya dan sama ada anda berhenti melanggannya;

k)      sebarang pengemaskinian kepada data yang diberikan kepada kami;  dan

l)        data peribadi yang diwujudkan dan direkodkan semasa anda menggunakan laman web, aplikasi dan/atau perkhidmatan kami, termasuk:

a.      maklumat teknikal – ini termasuk alamat Protokol Internet (IP) yang digunakan untuk menyambungkan peranti anda ke alamat internet;  jenis peranti yang anda gunakan; alamat laman web dan negara dari mana anda mengakses maklumat; fail yang diminta; jenis dan versi pelayar; jenis dan versi pemalam pelayar; sistem operasi;  dan platform;  dan

b.      maklumat mengenai lawatan anda dan tingkah laku anda di laman web dan/atau aplikasi kami (seperti halaman yang anda klik) - ini mungkin termasuk masa dan tempoh lawatan ke halaman tertentu, maklumat interaksi halaman (seperti menatal, klik, dan gerakan tetikus, maklumat yang dikongsi dengan orang lain, termasuk melalui e-mel dan media sosial), kaedah yang digunakan untuk melayari dari halaman, data trafik, data lokasi, 'weblogs' dan data komunikasi lain dan maklumat yang disediakan apabila meminta perkhidmatan atau muat turun selanjutnya. 

Orang yang menghubungi kami dengan pertanyaan (cth. melalui pusat hubungan pengguna kami)

Kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan sesetengah maklumat tentang anda seperti berikut:

a)      nama anda termasuk gelaran anda;

b)      alamat pos anda;

c)      alamat e-mel anda;

d)      nombor telefon anda;

e)      tarikh lahir anda;

f)       pilihan hubungan anda;

g)      maklumat yang diberikan apabila anda berhubung dengan kami (seperti melalui talian penjagaan dan/atau talian khidmat pelanggan atau media sosial kami) yang mungkin termasuk rakaman panggilan jika anda menghubungi kami secara langsung - setakat maklumat ini termasuk maklumat mengenai kesihatan anda, sila lihat bahagian "Kategori data khas" di bawah;

h)      maklumat tentang orang selain anda, seperti data peribadi tentang ahli keluarga anda, apabila anda memberikan maklumat tersebut secara langsung kepada kami;  dan

i)        sebarang pengemaskinian kepada maklumat yang diberikan kepada kami.

Peserta atau bakal peserta di acara berkaitan Danone (dalam talian dan luar talian)

Kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan beberapa maklumat tentang anda semasa menghadiri acara (termasuk latihan dan e-pembelajaran), termasuk yang berikut:

a)      data hubungan peribadi, seperti nama, alamat e-mel, alamat fizikal dan nombor telefon anda;

b)      butiran pengambilan pekerja (di mana anda hadir bagi pihak majikan anda);

c)      bidang kepakaran di mana anda aktif, kelayakan dan aktiviti profesional anda, dan butiran profesional seperti data yang berkaitan dengan sejarah pekerjaan pendidikan/profesional anda;

d)      maklumat yang anda berikan berkenaan dengan acara itu sendiri (seperti borang pelawat, tinjauan maklum balas, rakaman atau wawancara acara dan gambar acara dan kandungan yang anda serahkan sebagai sebahagian daripada acara (cth. jika anda bertanya soalan) dan butiran perjalanan dan penginapan anda);  dan

e)      apa-apa maklumat pemakanan yang anda berikan kepada kami (apabila berkenaan).

Orang yang kami berinteraksi semasa menjalankan perniagaan yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas (selain daripada pembekal)

Apabila Danone berinteraksi dengan anda dalam kapasiti anda sebagai pihak berkepentingan luaran yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti di mana anda merupakan wakil salah seorang pelanggan kami, ejen industri atau syarikat rakan sebaya, saintis, profesional penjagaan kesihatan, ahli akademik, wakil organisasi bukan kerajaan atau pengguna, ahli politik, pembuat dasar, pengawal selia, pelabur, agensi penarafan luaran kewangan, wartawan, wakil persatuan perdagangan, dll., kami, atau pihak ketiga bagi pihak kami, mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat berikut tentang anda:

a)      data hubungan profesional, seperti gelaran, nama, alamat e-mel, alamat fizikal, nombor telefon, pemegang media sosial, bahasa komunikasi;

b)      butiran pekerjaan anda (jawatan, organisasi, apa-apa jawatan lain yang anda mungkin pegang) dan/atau gabungan parti politik (hanya apabila butiran tersebut telah dibuat umum secara nyata oleh anda);

c)      bidang kepakaran di mana anda aktif, kelayakan dan aktiviti profesional anda, dan butiran profesional seperti data yang berkaitan dengan sejarah pekerjaan pendidikan/profesional anda;  dan

d)      apa-apa maklumat lain yang anda berikan kepada kami semasa interaksi kami dengan anda.

Sekiranya anda merupakan, atau bertindak untuk, pembekal Danone, Penyata Privasi ini tidak terpakai kepada anda. Dasar privasi atau penyata privasi yang sesuai akan disediakan kepada anda secara berasingan.

Orang yang data peribadinya kami kumpulkan daripada sumber lain

Kami juga mungkin mengumpul data peribadi tentang anda daripada sumber lain apabila:

a)      anda mencari produk dan perkhidmatan kami dan apabila anda berkongsi kandungan di laman media sosial, laman web atau aplikasi yang berkaitan dengan produk kami atau sebagai respons terhadap bahan promosi kami di media sosial;

b)      kami mengumpul data peribadi anda daripada sumber awam lain (cth. komen di laman web lain daripada kami) yang menyebut Danone atau jenamanya. Kami juga mungkin mengumpul data yang tersedia secara umum tentang anda dalam kapasiti anda sebagai tokoh awam untuk tujuan objektif perniagaan;

c)      data anda diberikan kepada kami oleh penyedia media dan peruncit, seperti data sejarah pembelian anda dan profil kad kesetiaan anda; dan

d)      data cerapan anda diberikan kepada kami oleh pihak ketiga (iaitu penyedia media, penyelesaian teknologi pemasaran atau teknologi pengiklanan), seperti data demografi anda (cth. umur, status ibu bapa), lokasi anda, minat anda dan niat pembelian anda. Sesetengah data ini mungkin telah dikumpulkan daripada penggunaan kuki dan teknologi penjejakan lain yang serupa.

Kategori khas data

Pada prinsipnya Danone tidak memproses data sensitif yang berkaitan dengan anda. Walau bagaimanapun, sesetengah data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda atau yang anda berikan kepada kami mungkin merupakan kategori data khas, yang sering berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan. 

Kami hanya akan memproses jenis data ini untuk tujuan yang anda berikan persetujuan secara nyata anda, atau dalam apa-apa keadaan lain yang dibenarkan oleh undang-undang (seperti pembelaan tuntutan undang-undang).

 

Jadual di bawah menunjukkan tujuan kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda, serta asas undang-undang untuk kegunaan kami terhadap data peribadi anda (sebagai tambahan kepada asas lain yang mungkin dibenarkan di bawah undang-undang berkenaan). Maklumat lanjut mengenai asas undang-undang kami dinyatakan di jadual bawah. Sila ambil perhatian bahawa tidak semua kegunaan di bawah akan berkaitan bagi setiap individu:

 

Tujuan kami untuk memproses data peribadi anda Asas undang-undang kami

• Untuk membolehkan anda mengakses, menggunakan dan membuat pesanan melalui aplikasi dan laman web kami

• Untuk memudahkan penghantaran kepada anda 

• Untuk menerima, dan memberikan respons terhadap, pertanyaan daripada anda, termasuk melalui laman web dan aplikasi kami, mengenai produk dan perkhidmatan dan perniagaan kami

• Untuk menjemput anda ke mesyuarat, kongres atau acara lain yang telah anda daftarkan atau menunjukkan minat dan menguruskan penyertaan anda ke acara tersebut

• Untuk meminta anda meninggalkan ulasan, memberi maklum balas atau melengkapkan kaji selidik pelanggan atau mengambil bahagian dalam penyelidikan pasaran 

• Untuk menyediakan anda dengan, dan memperibadikan untuk anda, produk, perkhidmatan dan tawaran kami

• Untuk menghantar komunikasi perkhidmatan kepada anda: sebagai contoh, maklumat tentang pesanan anda, maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan atau kelab yang anda minta daripada kami, maklumat tentang ketersediaan produk yang anda ingin beli dan anda telah meminta kami untuk memaklumkan anda tentang atau maklumat tentang sebarang perubahan kepada terma dan syarat kami atau Penyata Privasi ini 

• Jika anda telah memasuki salah satu promosi, cabutan hadiah, permainan, peraduan atau pertandingan kami, untuk mentadbirnya mengikut termanya

• Untuk menjejaki interaksi kami dengan anda

• Untuk mengesahkan kelayakan anda, sahkan identiti anda dan membuat dan mentadbir akaun anda dengan Danone

• Untuk menyimpan rekod persetujuan anda dan untuk menguruskan permintaan hak subjek data anda

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya);

• Keperluan kontrak; dan/atau

• Pematuhan dengan kewajipan undang-undang

Memasarkan produk atau perkhidmatan kami 

• Untuk menghantar anda pengemaskinian, berita, promosi, pemasaran dan bahan komunikasi lain dengan apa-apa cara (cth. telefon, pos, e-mel, media sosial dan aplikasi mesej segera), dengan persetujuan jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, melainkan anda telah memberitahu kami bahawa anda lebih suka tidak mendengar daripada kami 

• Untuk mengesyorkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan, termasuk berdasarkan data kesihatan anda di mana kami telah mendapat persetujuan secara nyata anda

• Untuk memaklumkan anda apabila produk yang anda ingin beli boleh didapati dan anda telah meminta kami untuk memaklumkan anda

• Untuk membuat profil (cth. kumpulan yang mungkin mempunyai ciri umum) berdasarkan minat, pilihan dan maklumat lain anda (atau gabungannya) yang membantu kami untuk memahami produk dan perkhidmatan yang akan menarik minat anda

• Untuk menunjukkan kepada anda kandungan atau pengiklanan yang diperibadikan sama ada secara langsung atau melalui laman web dan aplikasi pihak ketiga serta melalui kempen tradisional dan media sosial

• Untuk membuat kategori pengguna (segmen) bagi orang yang mempunyai minat dan pilihan yang serupa dengan anda (khalayak serupa) untuk menyediakan kandungan atau pengiklanan yang diperibadikan sama ada secara langsung atau melalui laman web dan aplikasi pihak ketiga serta melalui kempen tradisional dan media sosial

• Untuk mewujudkan komuniti jenama

• Untuk memaparkan sebarang testimoni atau ulasan yang anda tinggalkan di laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami untuk dilihat oleh pelanggan lain

• Untuk menentukan keberkesanan komunikasi, kempen promosi dan pengiklanan kami, termasuk dengan menganalisis maklumat yang dikumpulkan dengan bantuan sumber luaran

• Untuk memahami interaksi anda di media sosial di mana anda menyebut salah satu jenama kami

• Untuk memahami dan membina imej/reputasi korporat dan jenama kami

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya)

Mengurus dan meningkatkan proses dan operasi perniagaan kami

• Untuk menyediakan, memperbaiki, mengekalkan, memastikan keselamatan dan menyediakan sokongan teknikal berhubung dengan laman web dan aplikasi kami 

• Untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web dan aplikasi kami, untuk menyimpan maklumat tentang pilihan anda, dan membolehkan kami menyesuaikan laman web dan aplikasi kami mengikut minat individu anda 

• Untuk menilai lawatan anda ke laman web dan aplikasi kami dan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda dan menyediakan laporan untuk menyusun statistik untuk memahami jenis orang yang menggunakan laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami, cara mereka menggunakan laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami dan cara menjadikan laman web, aplikasi dan perkhidmatan kami lebih intuitif

• Untuk menguruskan, membangunkan dan meningkatkan produk, perkhidmatan dan komunikasi kami

• Untuk menguruskan rangkaian dan sistem keselamatan maklumat kami

• Untuk tujuan pencegahan penipuan 

• Untuk tujuan latihan dan jaminan kualiti

• Untuk laporan korporat dalaman, pentadbiran perniagaan, memastikan perlindungan insurans yang mencukupi untuk perniagaan kami, memastikan keselamatan kemudahan syarikat, penyelidikan dan pembangunan, dan mengenal pasti dan melaksanakan kecekapan perniagaan

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya)  

Tujuan lain

• Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan

• Untuk memberikan respons terhadap permintaan daripada pihak berkuasa awam yang kompeten

• Untuk mengesahkan identiti anda untuk tujuan sekuriti, serta di mana kami dikehendaki berbuat demikian mengikut kewajipan undang-undang 

• Untuk mematuhi kewajipan ketelusan, anti-korupsi dan anti-rasuah 

• Untuk rekod dan pengurusan kesihatan dan keselamatan

• Untuk memastikan keselamatan dan sekuriti anda dan orang lain, dengan menggunakan CCTV (pengawasan video)

• Untuk membuktikan, menjalankan atau mempertahankan hak undang-undang kami

• Untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap tingkah laku pengguna yang menyalahi undang-undang atau berbahaya 

• Untuk melindungi Danone, kepentingan vital anda, atau orang lain

• Untuk memacu penglibatan syarikat dalam kalangan ekosistem pihak berkepentingan dengan tujuan untuk membangunkan penyelesaian bersama

• Untuk menyediakan kepakaran kami dalam membuat keputusan yang lebih termaklum, dalam persekitaran kolaboratif dan telus dengan pembuat keputusan dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan

• Untuk menyampaikan agenda kemampanan kami dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan

   

• Persetujuan (di mana anda telah memberikannya); dan/atau

• Pematuhan dengan kewajipan undang-undang

 

Kami mungkin menganalisis maklumat tentang anda untuk membuat profil (cth. dengan menyusun individu ke dalam kumpulan yang kami percaya mempunyai ciri-ciri umum tertentu). Kami menggunakan profil ini untuk memperibadikan laman web, aplikasi, perkhidmatan atau produk kami, serta komunikasi kami kepada anda (cth. dengan menghantar/memaparkan kandungan yang mungkin relevan dan berguna kepada anda, tertakluk kepada undang-undang perlindungan data dan e-privasi yang berkenaan). Kami juga mungkin menggunakan cerapan ini untuk memaparkan pengiklanan yang berkaitan kepada anda sama ada di laman web atau aplikasi kami, atau melalui laman web pihak ketiga.

Di mana kami melakukan ini, kami sudah tentu akan memaklumkan anda dan kami akan memberi anda peluang untuk membantah proses ini terlebih dahulu. Kami juga akan mendapatkan persetujuan anda di mana ini dikehendaki oleh undang-undang, contohnya di mana maklumat mengenai anda dikumpulkan melalui jenis kuki tertentu yang kami gunakan - sila lihat Penyata Kuki kami [PAUTAN] untuk butiran lanjut mengenai penggunaan kuki kami. Anda juga bebas untuk menghubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai jenis pemprosesan ini.

Untuk sesetengah perkhidmatan dan produk, kami mungkin memproses data peribadi anda menggunakan cara automatik. Pada dasarnya ini bermakna bahawa keputusan diambil secara automatik tanpa campur tangan manusia. Kami tidak akan membuat keputusan semata-mata berdasarkan pembuatan keputusan automatik setakat mana keputusan tersebut mempunyai kesan undang-undang atau kesan yang signifikan terhadap anda tanpa terlebih dahulu memberitahu anda dan memberi anda maklumat yang jelas mengenai sebarang pembuatan keputusan automatik sedemikian, termasuk asas undang-undang kami untuk melaksanakannya dan keupayaan untuk mempunyai campur tangan manusia untuk mengkaji semula keputusan itu. 

Laman web dan aplikasi kami mungkin mengandungi hiperpautan ke laman web pihak ketiga, pemalam atau aplikasi yang tidak dikendalikan oleh kami. Hiperpautan ini disediakan untuk rujukan dan kemudahan anda sahaja dan tidak menandakan sebarang pengendorsan aktiviti laman web pihak ketiga tersebut atau sebarang kaitan dengan pengendali mereka.

Penyata Privasi ini hanya terpakai kepada data peribadi yang kami kumpulkan atau yang kami terima daripada sumber pihak ketiga dan di mana kami bertindak sebagai pengawal data, dan kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk data peribadi tentang anda yang dikumpulkan dan disimpan oleh pihak ketiga. Laman web pihak ketiga mempunyai terma dan syarat dan dasar privasi mereka sendiri, dan anda harus membacanya dengan teliti sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi kepada laman web ini.

Kami tidak mengendors atau menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti bagi kandungan laman web pihak ketiga atau terma dan syarat atau dasar pihak ketiga tersebut.

Sesetengah laman web dan aplikasi kami membolehkan pengguna mengemukakan kandungan mereka sendiri. Sila ingat bahawa sebarang kandungan yang dihantar di halaman produk/jenama kami di platform media sosial boleh dilihat oleh orang ramai dan disiarkan semula, dan anda harus berhati-hati dalam memberikan data peribadi tertentu cth. maklumat kewangan atau butiran alamat. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil oleh individu lain jika anda menyiarkan data peribadi di salah satu halaman produk/jenama kami di platform media sosial. Kami berhak untuk memadamkan kandungan yang dijana pengguna yang tidak mematuhi terma dan syarat yang berkaitan.

Kebanyakan laman web kami direka dan bertujuan untuk digunakan oleh orang dewasa. Di mana salah satu laman web kami bertujuan untuk digunakan oleh khalayak yang lebih muda, kami memahami kepentingan dalam mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk melindungi privasi dan keselamatan kanak-kanak.

Jika laman web kami bertujuan untuk khalayak muda, kami akan dalam semua kes menghormati komitmen luaran kami terhadap pemasaran yang bertanggungjawab, dan kami akan memastikan bahawa sebelum kami mengumpul data peribadi, persetujuan diperolehi secara sah daripada ibu bapa atau penjaga sah setakat yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan (umur di mana ini diperlukan berbeza dari negara ke negara).

Jika kami mendapati bahawa kami telah mengumpulkan data peribadi daripada kanak-kanak tanpa persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah di mana persetujuan tersebut sepatutnya diperolehi, kami akan memadamkan data peribadi tersebut secepat praktikal. 

Apabila kami berkongsi data peribadi anda dengan ahli gabungan dan organisasi lain, kami memastikan kami hanya berbuat demikian dengan organisasi yang melindungi data peribadi anda dan mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan dengan cara yang sama atau serupa yang kami lakukan.

Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi atau mendedahkan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini. Data peribadi anda akan dikongsi dengan pihak ketiga berikut untuk tujuan yang diterangkan:

a)      Syarikat/entiti Danone lain: Di mana terdapat keperluan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah Seksyen 3 di atas atau untuk tujuan pentadbiran dalaman (contohnya, memastikan penghantaran produk yang konsisten dan koheren kepada pelanggan kami, strategi korporat, operasi penggabungan dan pengambilalihan, pematuhan, pengauditan dan pemantauan, penyelidikan dan pembangunan dan jaminan kualiti).

b)      Penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan subkontraktor: Termasuk mereka yang:

i) membantu kami untuk melaksanakan permintaan anda, memberikan respons terhadap pertanyaan anda, memenuhi pesanan anda, menghormati kupon, memberi anda sampel, membolehkan anda mengambil bahagian dalam cabutan bertuah, seperti penyedia logistik, penaja dan penyedia sokongan pelanggan;

ii) melaksanakan perkhidmatan teknologi maklumat teras dan lain yang berkaitan dengan perniagaan, seperti penyedia pembangunan laman web/aplikasi, penyedia hosting awan, penyedia perkhidmatan pengurusan dan penilaian, penganalisis data, pemproses pembayaran, penyedia utiliti, penanggung insurans;

iii) membantu dalam organisasi acara, pemasaran, pengiklanan dan aktiviti promosi kami; atau

iv) menyediakan perkhidmatan analisis dan pengoptimuman yang berkaitan dengan laman web dan aplikasi kami.

c)      Platform media sosial: Apabila laman web kami menggunakan pemalam sosial daripada perniagaan ini (seperti butang "Suka" dan "Kongsi"). Perniagaan lain ini mungkin menerima dan menggunakan data peribadi tentang lawatan anda ke laman atau aplikasi kami. Jika anda melayari laman web kami atau melihat kandungan pada aplikasi kami, data peribadi yang mereka kumpulkan mungkin dihubungkan ke akaun anda di laman web mereka. Untuk maklumat lanjut tentang cara perniagaan ini menggunakan data peribadi, sila baca dasar privasi mereka.

d)      Penerima pemindahan perniagaan: Di mana kami menjual atau membeli apa-apa perniagaan atau aset, (seperti penggabungan/penyerapan), kepada bakal penjual atau pembeli perniagaan atau aset tersebut, atau di mana sebahagian besar aset kami atau mana-mana ahli gabungan kami diperoleh oleh pihak ketiga, di mana data peribadi yang dipegang oleh kami akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan. Di mana sesuai, dalam kes sedemikian, pembeli yang bertindak sebagai pengawal data baru memproses data anda dan penyata privasinya mengawal pemprosesan data peribadi anda.

e)      Penerima pendedahan undang-undang: Di mana kami diwajibkan oleh undang-undang untuk mendedahkan data peribadi anda  (cth. kepada kerajaan atau badan penguatkuasaan undang-undang) atau di mana pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami atau kakitangan kami, pelanggan atau pihak ketiga yang lain.

Melainkan seperti yang diperincikan dengan jelas di atas, kami tidak akan berkongsi, menjual atau menyewa mana-mana data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa memberitahu anda dan, jika perlu, mendapatkan persetujuan anda. 

Data peribadi anda mungkin digunakan, disimpan dan/atau diakses oleh kakitangan yang beroperasi di luar Malaysia yang bekerja untuk kami, ahli kumpulan Danone yang lain atau pihak ketiga yang dipercayai di luar Malaysia.

Jika kami memberikan sebarang data peribadi tentang anda kepada mana-mana ahli Danone atau pihak ketiga yang dipercayai yang di luar Malaysia, kami akan mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa penerima tersebut melindungi data peribadi anda dengan secukupnya dan mematuhi undang-undang yang berkenaan.

Kami faham bahawa keselamatan data peribadi anda adalah penting. Kami berusaha sebaik mungkin untuk melindungi data peribadi anda daripada penyalahgunaan, gangguan, kehilangan, akses, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami telah melaksanakan beberapa langkah keselamatan untuk membantu melindungi data peribadi anda, dan kami memerlukan pihak ketiga yang dipercayai yang mengendalikan data peribadi anda untuk kami melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh, kami melaksanakan kawalan akses, menggunakan tembok api dan pelayan selamat, dan kami menyulitkan data peribadi.

Semasa penyediaan data peribadi anda kepada kami, data peribadi anda mungkin dipindahkan melalui internet. Walaupun kami berusaha untuk melindungi data peribadi yang anda berikan kepada kami, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Oleh itu, anda mengakui dan menerima bahawa kami tidak dapat menjamin keselamatan data peribadi anda yang dihantar ke laman web kami dan bahawa sebarang penghantaran sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Kemudian, memandangkan kami telah menerima data peribadi anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan kepadanya.

Di mana kami telah memberi anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda mengakses akaun dalam talian anda, anda bertanggungjawab untuk menyimpan kata laluan ini secara sulit.

Kami menyimpan data peribadi anda tidak lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan data peribadi diproses. Tempoh masa yang kami simpan data peribadi bergantung pada tujuan kami mengumpul dan menggunakannya, untuk tempoh hubungan kontrak anda dengan kami dan/atau seperti yang dikehendaki untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan serta untuk membuktikan, menjalankan atau mempertahankan hak undang-undang kami.

Sebagai contoh, di mana anda membuat pembelian dalam talian dengan kami atau mendaftar untuk webinar, kami akan menyimpan data peribadi yang berkaitan dengan pembelian atau pendaftaran anda, supaya kami boleh melaksanakan kontrak tertentu yang telah anda buat. Kemudiannya, kami akan menyimpan data peribadi untuk tempoh yang membolehkan kami mengendalikan atau memberikan respons terhadap sebarang aduan, pertanyaan atau kebimbangan yang berkaitan dengan pembelian atau pendaftaran.

Cookie adalah data fail kecil yang akan dikumpul dalam pelayar web anda bagi tujuan menjejaki maklumat laman yang telah dilayari. Jadi apabila anda melayari Laman Web kami pada masa depan, pelayan (server) akan mengecam laman yang telah dilayari sebelum ini dengan serta-merta. Kami menggunakan cookie bagi menyediakan Laman Web tersendiri berdasarkan pengalaman pengguna.

Cookie bukan program yang akan memusnahkan sebarang fail dalam komputer tetapi ia digunakan untuk mengesan maklumat seperti penjejak laman yang telah dilayari oleh pengguna, laman yang mana pengguna biasanya mula dan berhenti, dan kekerapan melayari sesuatu laman web, dsb. Kami tidak menggunakan cookie untuk mengesan identiti sebenar pengguna, jadi cookie hanya akan memaklumkan jika komputer tersebut pernah melayari Laman Web kami pada masa lalu.

Manfaat Cookie:

1) Menilai jumlah pengunjung. Pelayar berlainan mempunyai kegunaan cookie yang berbeza yang boleh mengenal pasti sama ada pengunjung adalah ahli atau tidak. Maklumat ini berguna untuk mempamerkan iklan bertepatan dengan audiens sasaran, menilai kecenderungan pengguna dan corak penggunaan internet mereka.

2) Memeriksa frekuensi penggunaan atau corak pelayaran. Penjejakan cookie membantu kami memahami karakter dan tabiat pengguna. Tambahan pula, ia membantu kami mempertingkatkan perkhidmatan, kandungan dan corak periklanan kami termasuk aktiviti promosi yang ditawarkan dalam Laman Web bagi memenuhi keperluan individu yang paling sesuai.Cookie tidak akan mengumpul maklumat peribadi seperti nama atau alamat e-mel. Bagaimanapun, jika anda tidak mahu cookie wujud dalam komputer anda, anda boleh konfigurasi pelayar web untuk menghalang cookie. Sila ambil perhatian, jika anda melumpuhkan semua cookie, anda mungkin tidak dapat menggunakan perkhidmatan yang tertentu di dalam Laman Web.

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran. Danone tidak bertanggungjawab bagi polisi privasi laman web luaran tersebut

Di mana kami memproses data peribadi anda, anda berhak mendapat beberapa hak yang ditetapkan dalam undang-undang yang berkaitan dan boleh melaksanakan hak-hak ini pada bila-bila masa. Kami telah memberikan gambaran keseluruhan hak-hak ini di bawah bersama dengan apa yang diperlukan bagi anda. Anda boleh menjalankan hak anda dengan menghubungi kami.

Kami akan mempertimbangkan semua permintaan tersebut dan, mengikut undang-undang yang berkenaan, akan memberikan respons kami dalam tempoh yang munasabah, atau dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin bergantung pada pengecualian tertentu untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan tertentu, contohnya jika kami perlu terus menggunakan maklumat tersebut untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami sendiri atau untuk membuktikan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang. Jika suatu pengecualian terpakai, kami akan memberitahu anda apabila memberikan respons terhadap permintaan anda.

Kami mungkin meminta anda memberi kami maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberikan respons terhadap sebarang permintaan yang anda buat. 

Hak untuk dimaklumkan

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat yang jelas, telus dan mudah difahami tentang cara kami menggunakan data peribadi anda, dan hak anda. Inilah sebabnya kami memberi anda maklumat dalam Penyata Privasi ini.

Hak untuk mengakses data peribadi anda dan pembetulan

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi yang kami pegang tentang anda, serta membetulkan, mengemas kini atau melengkapkannya pada bila-bila masa.

Hak untuk pemadaman data peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda. Walau bagaimanapun, hak ini bukan suatu hak mutlak dan kami mungkin mempunyai sebab yang sah, dari segi undang-undang dan pengawalseliaan untuk menyimpan data peribadi anda.

Hak untuk membantah

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak untuk membantah jenis pemprosesan tertentu. Jika anda menjalankan hak ini, kami akan berhenti menggunakan data peribadi anda untuk tujuan ini, melainkan kami dapat menunjukkan alasan yang sah untuk terus memproses data peribadi anda yang akan melebihi kepentingan, hak dan kebebasan anda. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda untuk aktiviti pemasaran langsung (contohnya, dengan mengklik pada pautan berhenti melanggan dalam e-mel kami). 

Hak untuk menarik balik persetujuan

Di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses data peribadi, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan pemprosesan data peribadi anda sebelum anda menarik balik persetujuan.

Hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan

Jika anda berpendapat bahawa kami tidak memenuhi keperluan perlindungan data atau privasi, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data di negara tempat anda biasanya tinggal atau bekerja, atau jika pelanggaran undang-undang perlindungan data yang berkenaan telah berlaku. 

Jika anda ingin membawa aduan khusus terhadap Danone Specialised Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd mengenai cara data peribadi anda telah diproses, anda boleh mengemukakan aduan dengan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Tahap 6, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya, Malaysia. 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen atau aduan mengenai Penyata Privasi ini atau pemprosesan data peribadi anda, sila hubungi kami melalui halaman hubungan kami atau menulis kepada kami di:

1.Jawatan: Pengawai Perlindungan Data
E-mel : privacy.my@danone.com

2. Jawatan: Pengurus Pemasaran
E-mel : mycareline@dugro.com.my 

Alamat: Suite 8.01 & 9.01, Level 8 &9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur.

Nombor Telefon: 03 – 2988 1688

Nombor Faks: 03 – 2287 9256

Kami boleh mengemas kini Penyata Privasi kami dari semasa ke semasa (contohnya, untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau peraturan, amalan, prosedur dan struktur organisasi kami, keperluan yang dikenakan atau disyorkan oleh pihak berkuasa penyeliaan atau sebaliknya). Sebarang perubahan yang kami buat kepada Penyata Privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di halaman ini dan akan terpakai pada tarikh pelaksanaan berkuat kuasa. Di mana kami dikehendaki secara sah untuk berbuat demikian, kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan. Sila semak semula dengan kerap untuk melihat sebarang pengemaskinian atau perubahan kepada Penyata Privasi kami.

Penyata Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada 23 Mei, 2022.

Privacy Statement

Basic principles and our privacy commitment

At Danone we are committed to protecting your right to privacy. We aim to protect any personal data we hold, to manage your personal data in a responsible way and to be transparent in our practices. Your trust is important to us. We have therefore committed ourselves to the following basic principles:

• You have no obligation to provide any personal data requested by us. However, if you choose not to provide any personal data requested by us, we may not be able to provide you with some services or products.

•  We only collect and process your data for the purposes set out in this Privacy Statement or for specific purposes that we share with you and/or that you have consented to.

•  We aim to collect, process and use as little personal data as possible.

• When we do collect your personal data, we aim to keep it as accurate and up to date as possible.

• If the personal data we collect is no longer needed for any purposes and we are not required by law to retain it, we will do what we can to delete, destroy or permanently de-identify it.

• Your personal data will not be shared, sold, rented or disclosed other than as described in this Privacy Statement.

Who does this Privacy Statement apply to?

Depending on our relationship, we will collect and use your personal data in different ways. Please click on the links below to find out the information that we collect about you and how we use this personal data:

a)      visitors to our websites and users of our apps and services;

b)      people who contact us with enquiries (e.g. via our consumer contact centres); 

c)      attendees or prospective attendees at Danone-related events; 

d)      people we interact with during the course of business who do not fall within any of the above categories (other than suppliers); or

e)      people whose personal data we collect indirectly. 

What this Privacy Statement contains:

This Privacy Statement describes the following important topics relating to your personal data (you can click on the links to find out more):

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. is responsible for the personal data that you share with us. When we say “Danone”, “us”, “our” or “we”, we are referring to Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd, which also includes each member of the group of companies of which Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. is the parent, subsidiary or affiliate company. In accordance with regulations applicable to the processing of personal data, Danone is the “data controller”.

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd

Suites 8.01 & 9.01, Levels 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

The personal data we collect varies depending on our relationship with you, the purpose of the collection and the product or service we are providing to you. Please see the section(s) below that best describes our relationship with you for further details of the personal data that we collect.

We may collect your personal data directly from you.

You may give us personal data about yourself by visiting our websites or applications, creating an account with us, ordering products or services from us, registering to receive our newsletters or communications (including marketing messages) by any means (e.g. SMS, phone instant messaging, etc.), entering or participating in a survey, research activity, game, contest or competition run by us, submitting an enquiry or request to us, contacting us by phone, email or other means, filling in our forms (both online and offline), registering for an event, congress or seminar (online or offline) or by posting or commenting on our social media pages (such as Facebook or Instagram) or engaging with our other digital media communications.

Some of this data is collected via cookies and similar tracking technologies - see our Cookie Statement for further details on this.

We may also receive personal data about you from third parties such as: our business partners, including marketing agencies, market research companies, companies that co-sponsor our promotions, retailers; family, friends and others who provide your personal data to us because you have consented to or they think you may be interested in our products and services or they want to share a product or service with you; and other third parties such as media providers/owners, public and third party websites, social media platforms, advertising platforms, our suppliers or our group companies (referred to in this Privacy Statement as "third parties" or "suppliers"). 

Visitors to our websites and users of our apps and services

We, or third parties on our behalf, may collect and use information about you such as the following:

a)      personal contact data, such as your name, gender, email address, physical address and telephone number(s);

b)      account login details, such as your user ID, email username, password and photo; 

c)      communication data between you and us, which may include details of our conversations via chat and contact forms available on our websites and/or apps;

d)      social media or 3rd party account profile information where you use your social media or 3rd party account to create an account and login or where you share this with us;

e)      where you submit content to our websites and/or apps (such as a personal testimonial or review);

f)       health data where you provide this to us – please also see the "Special categories of data" section below;

g)      your entry into a survey, game, contest, promotion or competition (including the entry itself, which may be a photo, comment or answer to a question);

h)      any information you provide to us when signing-up for, or as a member of, any clubs, communities or schemes offered by us;

i)        information about people other than you, such as personal data about your family members, when you provide such information directly to us;

j)        where we are able to collect this, information about how you engage with our messages and communications (e.g. emails, SMS, instant messages) including whether they are delivered to you, whether you open them, links you click in them and whether you unsubscribe to them;

k)      any updates to data provided to us; and

l)        personal data created and recorded as you use our websites, apps and/or services, including:

a.      technical information – this includes the Internet Protocol (IP) address used to connect your device to the internet address; the type of device you use; the website address and country from which you access information; the files requested; browser type and version; browser plug-in types and versions; operating system; and platform; and

b.      information about your visit and your behavior on our websites and/or apps (such as the pages that you click on) – this may include time and length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs, information shared with others, including through email and social media), methods used to browse away from the page, traffic data, location data, weblogs and other communication data and information provided when requesting further service or downloads. 

People who contact us with enquiries (e.g. via our consumer contact centres)

We, or third parties on our behalf, may collect and use some information about you such as the following:

a)      your name including your title;

b)      your postal address;

c)      your email address;

d)      your telephone number;

e)      your date of birth;

f)       your contact preferences;

g)      information provided when you correspond with us (such as via our care lines and/or customer service lines or social media) which might include call recordings if you call us directly – to the extent this includes information about your health, please see the "Special categories of data" section below;

h)      information about people other than you, such as personal data about your family members, when you provide such information directly to us; and

i)        any updates to information provided to us.

Attendees or prospective attendees at Danone-related events (online and offline)

We, or third parties on our behalf, may collect and use some information about you when attending events (including trainings and e-learnings), including the following:

a)      personal contact data, such as your name, email address, physical address and telephone number(s);

b)      your employment details (where you are attending on behalf of your employer);

c)      the field of expertise in which you are active, your professional qualifications and activities, and professional details such as data related to your educational/professional employment history;

d)      information you provide in respect of the event itself (such as visitor forms, feedback surveys, recordings or interviews of the event and pictures of the event and content you submit as part of the event (e.g. if you ask a question) and your travel and accommodation details); and

e)      any dietary information you provide to us (when applicable).

People we interact with during the course of business who do not fall within any of the above categories (other than suppliers)

When Danone interacts with you in your capacity as an external stakeholder who does not fall within the above categories, such as where you are a representative of one of our clients, an agent of an industry or peer company, a scientist, a health care professional, an academic, a representative of a non-governmental or consumer organization, a politician, a policy-maker, a regulator, an investor, an extra-financial rating agencies, a journalist, a trade associations representative, etc., we, or third parties on our behalf, may collect and use the following information about you:

a)      professional contact data, such as your title, name, email address, physical address, telephone number(s), social media handles, language of communication;

b)      your employment details (job title, organization, any other position you may hold) and/or political party affiliation (only when it has been manifestly made public by you);

c)      the field of expertise in which you are active, your professional qualifications and activities, and professional details such as data related to your educational/professional employment history; and

d)      any other information that you provide to us in the course of our interactions with you.

If you are, or act for, a supplier of Danone, this Privacy Statement does not apply to you. The appropriate privacy policy or privacy statement will be made available to you separately.

People whose personal data we collect from other sources

We may also collect personal data about you from other sources when:

a)      you search for our products and services and when you share content on social media pages, websites or applications related to our products or in response to our promotional material on social media;

b)      we collect your personal data from other public sources (e.g. comments on other websites than ours) that mention Danone or ones of its brands. We may also collect publicly available data about you in your capacity as a public figure for business objective purposes;

c)      your data is provided to us by media providers and retailers, such as your purchasing history data and your loyalty card profile; and

d)      your insights data is provided to us by third parties (i.e. media providers, marketing technology or advertising technology solutions), such as your demographic data (e.g. age, parental status), your location, your interests and your purchase intent. Some of this data may have been collected from the use of cookies and other similar tracking technologies.    

Special categories of data

In principle Danone does not seek to process sensitive data relating to you. However, some of the personal data that we collect about you or which you provide to us may be special categories of data, often relating to health and wellbeing. 

We will only process this type of data for purposes to which you give your explicit consent, or in any other circumstances permitted by law (such as defense of legal claims). 

The table below shows the purposes for which we collect and use your personal data, as well as the legal bases for our use for your personal data (in addition to other bases which may be permitted under applicable laws). Further information as to our legal bases is set out below the table. Please note that not all of the uses below will be relevant to every individual:

 

 

Our purpose(s) for processing your personal data Our legal basis

Managing our relationship with you

• To enable you to access, use and place orders via our apps and websites

• To facilitate deliveries to you

• To receive, and respond to, enquiries from you, including through our websites and apps, about our products and services and business

• To invite you to meetings, congresses or other events that you have registered for or shown an interest in and manage your participation to such events

• To ask you to leave a review, provide feedback or complete a customer survey or participate in market research

• To provide you with, and personalize for you, our products, services and offer

• To send you service communications: for example, information about your order, information related to a service or club that you have requested from us, information about the availability of a product you wanted to purchase and you have asked us to inform you about or information about any changes to our terms and conditions or this Privacy Statement

• If you have entered into one of our promotions, prize draws, games, contests or competitions, in order to administer it in accordance with its terms

• To keep track of our interactions with you

• To verify your credentials, authenticate your identity and create and administer your account(s) with Danone

• To keep a record of your consent and to manage your data subject rights requests

 

• Consent (where you have given it);

• Contractual necessity; and/or

• Compliance with legal obligations.

Marketing our products or services

• To send you updates, news, promotional, marketing and other communication materials by any means (e.g. telephone, post, email, social media and instant messaging applications), with consent where required by applicable laws, unless you have told us that you would rather not hear from us

• To recommend relevant products and services, including based on your health data where we have obtained your explicit consent

• To inform you when a product you wanted to purchase is available and you have asked us to inform you

• To create profiles (e.g. groups that may have common characteristics) based on your interests, preferences and other information (or a combination of them) that help us to understand which products and services will appeal to you

• To show you personalized content or advertising either directly or through third party websites and apps as well as through traditional and social media campaigns

• To create consumer categories (segments) of people that have interests and preferences similar to yours (lookalike audiences) to provide personalized content or advertising either directly or through third party websites and apps as well as through traditional and social media campaigns

• To create brand communities

• To display any testimonials or reviews you leave on our websites, apps and services for other customers to see

• To determine the effectiveness of our communications, promotional campaigns and advertising, including by analyzing information collected with the help of external sources

• To understand your interactions on social media where you mention one of our brands

• To understand and build our corporate and brand image/reputation

 

• Consent (where you have given it)

Managing and improving our processes and business operations

• To provide, improve, maintain, keep secure and provide technical support in relation to our websites and apps

• To recognize you when you return to our websites and apps, to store information about your preferences, and allow us to customize our websites and apps according to your individual interests

• To evaluate your visit to our websites and apps and your use of our services and prepare reports to compile statistics to understand the type of people who use our websites, apps and services, how they use our websites, apps and services and how to make our websites, apps and services more intuitive

• To manage, develop and improve our products, services and communications

• To manage our network and information security systems

• For fraud prevention purposes

• For training and quality assurance purposes

• For internal corporate reporting, business administration, ensuring adequate insurance coverage for our business, ensuring the security of company facilities, research and development, and identifying and implementing business efficiencies

 

• Consent (where you have given it)

Other purposes

• To follow applicable laws and regulations

• To respond to requests from competent public authorities

• To authenticate your identity for security purposes, as well as where we are required to do so in accordance with a legal obligation

• To comply with our transparency, anti-corruption and anti-bribery obligations

• For health and safety records and management

• To ensure your safety and security and that of others, by the use of CCTV (video surveillance)

• To establish, exercise or defend our legal rights

• To investigate and take action against illegal or harmful behavior of users

• To protect Danone, your vital interests, or those of another person

• To drive company engagement among an ecosystem of stakeholders with a view to developing common solutions

• To provide our expertise for more informed decision-making, in a collaborative and transparent environment with decision-makers and other relevant stakeholders

• To deliver on our sustainability agenda and to follow all applicable laws and regulations

 

• Consent (where you have given it); and/or

• Compliance with legal obligations.

 

 

When we collect and use your personal data for new purposes, we will inform you before or at the time of collection (and ask for your consent when required) unless we reasonably consider that this purpose is compatible with the original one as detailed above.

Legal basis

We consider that the legal bases for using your personal data as set out in this Privacy Statement are as follows or as otherwise permitted under applicable laws:

a)  Contractual necessity: our use of your personal data is necessary to perform our obligations under any contract with you or to take steps prior to entering a contract with you.

b)  Compliance with legal obligations: our use of your personal data is necessary for complying with our legal obligations.

c)  Consent: We may process your personal data on the basis of your consent. Where you have given consent, but you later change your mind, you may withdraw your consent by contacting us and we will stop processing your personal data in this way. However, if you withdraw your consent, this may impact our ability to provide our products and associated services to you.

We may analyze information about you in order to create profiles (e.g. by compiling individuals into groups that we believe to have certain common characteristics). We use these profiles to personalize our websites, apps, services or products, as well as our communications to you (e.g. by sending/displaying content that may be relevant and useful to you, subject to applicable data protection and e-privacy laws). We may also use these insights to display relevant advertising to you either on our websites or apps, or via third-party websites.  

Where we do this, we will of course inform you and we will give you an opportunity to object to these processes in advance. We will also obtain your consent where this is required by law, for instance where information about you is collected via certain types of cookies that we use – please see our Cookie Statement  for further details on our use of cookies. You are also free to contact us for further information on this type of processing.

For some services and products, we may process your personal data using automated means. Essentially this means that decisions are taken automatically without human intervention. We will not make decisions based solely on automated decision making to the extent that they have a legal effect or significant impact on you without first notifying you and providing you with clear information about any such automated decision-making, including our lawful basis for carrying it out and the ability to have a human intervention for reviewing the decision. 

Our websites and apps may contain hyperlinks to third party websites, plug-ins or applications that are not operated by us. These hyperlinks are provided for your reference and convenience only and do not imply any endorsement of the activities of such third-party websites or any association with their operators.

This Privacy Statement only applies to the personal data that we collect or which we receive from third party sources and over which we act as a data controller, and we cannot be held responsible for personal data about you that is collected and stored by third parties. Third party websites have their own terms and conditions and privacy policies, and you should read these carefully before you submit any personal data to these websites.

We do not endorse or otherwise accept any responsibility or liability for the content of such third-party websites or third-party terms and conditions or policies.

Some of our websites and apps allow users to submit their own content. Please remember that any content submitted on our product/brand page(s) on social media platforms can be viewed by the public and reposted, and you should be cautious about providing certain personal data e.g. financial information or address details. We are not responsible for any actions taken by other individuals if you post personal data on one of our product/brand page(s) on social media platforms. We reserve the right to delete user generated content that doesn’t comply with the relevant terms & conditions.

Most of our websites are designed and intended for use by adults. Where one of our websites is intended for use by a younger audience, we understand the importance of taking extra precautions to protect the privacy and safety of children.

If our websites are ever intended for young audiences, we will in all cases respect our external commitments on responsible marketing, and we will ensure that before we collect personal data, consent is validly obtained from the parent(s) or legal guardian(s) to the extent that this is required by applicable laws and regulations (the age at which this is necessary varies from country to country).

If we discover that we have collected personal data from a child without consent from a parent or legal guardian where such consent should have been obtained, we will delete that personal data as soon as practical. 

When we share your personal data with affiliates and other organizations, we make sure we only do so with organizations that safeguard and protect your personal data and comply with applicable privacy laws in the same or similar way that we do.

We may, however, share or disclose your personal data as described in this Privacy Statement. Your personal data will be shared with the following third parties for the purposes described:

a)  Other Danone companies/entities: Where there is a need to do so for the purposes set out under Section 3 above or for internal administrative purposes (for example, ensuring consistent and coherent delivery of products to our customers, corporate strategy, merger and acquisition operations, compliance, auditing and monitoring, research and development and quality assurance).

b)  Third party service providers and subcontractors: Including those which:

i) assist us to carry out your requests, respond to your inquiries, fulfil your orders, honor coupons, provide you with samples, enable you to participate in sweepstakes, such as logistics providers, sponsors and customer support providers;

ii) perform core information technology and other business-related services, such as website/app development providers, cloud hosting providers, management and evaluation service providers, data analysts, payment processors, utility providers, insurers;

iii) assist in the organization of our events, marketing, advertising and promotional activities; or

iv) provide analytics and optimization services relating to our websites and apps.

c)  Social media platforms: When our web pages use social plug-ins from these businesses (such as the "Like" and "Share" buttons). These other businesses may receive and use personal data about your visit to our sites or apps. If you browse our website or view content on our apps, personal data they collect may be connected to your account on their site. For more information on how these businesses use personal data, please read their privacy policies.

d)  Business transfer recipients: Where we sell or buy any business or assets, (such as a merger/absorption), to the prospective seller or buyer of such business or assets, or where substantially all of our or any of our affiliates' assets are acquired by a third party, in which case personal data held by us will be one of the transferred assets. Where appropriate, in such case, the buyer acting as the new data controller processes your data and its privacy statement governs the processing of your personal data.

e)  Legal disclosure recipients: Where we are obliged by law to disclose your personal data (e.g. to government or law enforcement bodies) or where disclosure is required to protect our rights or those of our staff, customers or other third parties.

Save as expressly detailed above, we will never share, sell or rent any of your personal data to any third party without notifying you and, where necessary, obtaining your consent. 

Your personal data may be used, stored and/or accessed by staff operating outside Malaysia working for us, other members of Danone group or trusted third parties outside of Malaysia.

If we provide any personal data about you to any such non-Malaysian members of Danone group or trusted third-parties, we will take appropriate measures to ensure that the recipient protects your personal data adequately and in compliance with applicable laws.

We understand that the security of your personal data is important. We make our best efforts to protect your personal data from misuse, interference, loss, unauthorized access, modification or disclosure. We have implemented a number of security measures to help protect your personal data, and we require that trusted third parties who handle your personal data for us do the same. For example, we implement access controls, use firewalls and secure servers, and we encrypt personal data.

In the course of provision of your personal data to us, your personal data may be transferred over the internet. Although we make every effort to protect the personal data which you provide to us, the transmission of information over the internet is not completely secure. As such, you acknowledge and accept that we cannot guarantee the security of your personal data transmitted to our website and that any such transmission is at your own risk. Then, once we have received your personal data, we will use strict procedures and security features to prevent unauthorized access to it.

Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access your online account, you are responsible for keeping this password confidential. 

We keep your personal data for no longer than necessary for the purposes for which the personal data is processed. The length of time for which we retain personal data depends on the purposes for which we collect and use it, for the duration of your contractual relation with us and/or as required to comply with applicable laws and regulations as well as to establish, exercise or defend our legal rights.

For example, where you make a purchase online with us or register for a webinar, we will keep the personal data related to your purchase or registration, so we can perform the specific contract you have entered. After that, we will keep the personal data for a period which enables us to handle or respond to any complaints, queries or concerns relating to the purchase or registration.

Cookies is a small data file that will be collected in your web browser in order to track visiting information. So when you visit our Website in the future, the server may immediately recognize that you had been to the Website before. We use cookies to personalise a user's experience of the Website.

Cookies is not a program that will destroy any files in the computer, but it is only used to track visiting information such as which pages users visit, at which pages users usually start and stop, and how frequently users visit the website, etc. We do not use cookies to track the identity of the actual user, so that cookies will only tell if a certain computer has visited our website in the past.

Benefits of Cookies:

1) To evaluate the number of visitors. Different browsers will have different uses for cookies that can distinguish visitors as members or non-members. This information is useful for presenting advertisements that best suit a target audience, evaluating user interests, and the user's internet usage pattern.

2) To check usage frequency or visiting pattern. These tracking cookies help us to understand the user's character and habits. Moreover, it will help us improve our services, contents, advertising patterns, as well as promotional activities offered on the website to best suit individual needs.

Cookies will not collect personal information such as names or e-mail addresses. Nevertheless, if you do not wish to have cookies in your computer, you may configure your web browser to reject cookies. Please note, however, if you disable all cookies, you may not be able to use certain services on the Website.

Our Website may contain links to other external sites. Danone is not responsible for the privacy policy of such external sites.

Where we process your personal data, you are entitled to a number of rights established in the relevant applicable laws and can exercise these rights at any point. We have provided an overview of these rights below together with what this entails for you. You can exercise your rights by contacting us. 

We will consider all such requests and, in accordance with the applicable laws, will provide our response within a reasonable period, or within the period prescribed by law. Please note, however, that we may rely on certain exemptions to complying with your requests in certain circumstances, for example if we need to keep using the information to comply with our own legal obligations or to establish, exercise or defend legal claims. If an exemption applies, we will tell you this when responding to your request.

We may request you provide us with information necessary to confirm your identity before responding to any request you make.

The right to be informed

You have the right to obtain clear, transparent and easily understandable information about how we use your personal data, and your rights. This is why we are providing you with the information in this Privacy Statement.

The right to access your personal data and correction

You have the right to access the personal data we hold about you, as well as correct, update or complete it at any time.

The right to deletion of your personal data

You have right to request that we delete your personal data. However, this is not an absolute right and we may have legitimate, legal and regulatory reasons to retain your personal data.

The right to object

Under certain circumstances, you have the right to object to certain types of processing. If you exercise this right, we will stop using your personal data for this purpose, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds to continue processing your personal data that would outweigh your interests, rights and freedoms. You have the right to object to the processing of your personal data for direct marketing activities (for example, by clicking on the unsubscribe link in our emails). 

The right to withdraw consent

Where we rely on your consent to process personal data, you have the right to withdraw consent at any time, without affecting our processing of your personal data before you withdrew consent.

The right to lodge a complaint with a supervisory authority

If you think that we have not met the data protection or privacy requirements, you have the right to make a complaint to the data protection authority in the country where you usually live or work, or where an alleged infringement of applicable data protection laws has taken place. 

If you want to bring a specific complaint against Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd for the way your personal data has been processed you can raise a complaint with the Personal Data Protection Commissioner, Department of Personal Data Protection, Level 6, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya, Malaysia

If you have any questions, comments or complaints regarding this Privacy Statement or the processing of your personal data, please contact us via our contact page [LINK] or write to us at  :

1. Designation: Data Protection Officer
Email: privacy.my@danone.com

2. Designation: Marketing Manager
Email : mycareline@dugro.com.my

Address: Suite 8.01 & 9.01, Level 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur.

Telephone No.: 03 – 2988 1688

Fax No.: 03 – 2287 9256

We may update our Privacy Statement from time to time (for example, to comply with changes in laws or regulations, our practices, procedures and organizational structures, requirements imposed or recommended by supervisory authorities or otherwise). Any changes we make to our Privacy Statement in the future will be posted on this page and will be applicable on the effective date of implementation. Where we are legally required to do so, we will notify you of any changes. Please check back frequently to see any updates or changes to our Privacy Statement.  

This Privacy Statement was last updated on May 23, 2022.

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.

Terima Kasih Dugro®!

Mama lebih yakin dengan jenama pilihan ibu bapa di Malaysia.